Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

BALANÇ LEGISLATURA 2011-2015

0
0

Durant aquesta legislatura el PSM ha fet els deures. Des de l’oposició hem fet una feina activa, constant i constructiva presentant més de 30 iniciatives i propostes (mocions) a l’Ajuntament. 

D’aquestes propostes qualcunes han estat aprovades per unanimitat, però no s’han duit a terme. Per exemple, la difusió dels plens, ja sigui per la ràdio municipal o en servei de préstec a la Biblioteca, tenir un registre de bicicletes per millorar la seguretat en cas de robatori, fer un manteniment periòdic del mobiliari urbà per tal d’evitar-ne el deteriorament i garantir-ne el bon ús… 

N’hi ha hagut d’altres que no s’han aprovat, com són: el compliment de la llei de la memòria històrica, fer un front comú per tal de millorar el servei de tren (tarifes i electrificació), etc. Però d’entre totes les iniciatives que no es varen poder dur a terme en destacaríem dues: detectar les deficiències i mancances del servei sanitari al nostre centre de salut i incentivar la participació ciutadana. 

Des del Grup Municipal del PSM-EN sa Pobla pensam que el Centre de Salut ha de comptar amb els recursos humans i materials necessaris per tal de mantenir la qualitat de l’atenció. També creim que és necessària la implicació ciutadana, el dret de totes les persones a prendre part activa en els processos de presa de decisions sobre totes les qüestions que els afecten, com per exemple de quina manera s’han de gastar els doblers a l’hora de fer els pressuposts.

Malgrat tot això, estam contents que gràcies a iniciatives nostres s’hagin posat màquines (biosaludables) per fer exercici a la ronda, i que s’hagi consensuat una declaració institucional de la unitat de la llengua catalana, fent així evident el retrocés que la nostra llengua ha sofert aquests 4 anys per culpa del govern del Partit Popular.

Supòs que serà el darrer escrit d’aquesta legislatura (2011-2015) al butlletí municipal i voldria donar les gràcies a tots els poblers i pobleres que han confiat amb nosaltres i ens han donat el seu suport. També vull aprofitar per presentar la nova coalició MÉS per Mallorca on el PSM-EN s’ha integrat i que a sa Pobla estarà encapçalada per Antoni Simó Tomàs Canyelles, un candidat jove, amb energies i amb moltes ganes de fer feina per al poble. Us convidam a entrar a la nova web http://www.mespersapobla.cat

Margalida Vidal i Company

Portaveu municipal del PSM-Entesa Nacionalista

Article butlletí PSM març 2015 PDF 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Latest Images

Trending Articles