Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Necessitam més transparència i lluita contra la crisi (Junta de Govern 18 de novembre)

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4

Avui resumim l'acta de la  Junta de Govern del 18 de novembre. És lamentable que l'Ajuntament i els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP i ara "Tots per Pollença", PI i UMP no publiquen absolutament res de les Juntes , on entre altres coses els ciutadans poden trobar una relació de factures per comprovar com es gasten els seus doblers.

Cal un canvi, necessitam un Ajuntament transparent i uns polítics que utilitzen les xarxes per informar tota la legislatura no només cada quatre anys.

A la nostra pàgina web trobareu les actes de les Juntes. A més de factures, ajudes, sancions... A aquest Junta es van tractar aquests temes:

- A  aquesta junta es van aprovar nombroses ajudes econòmiques de l’àrea de Serveis Socials per a lloguers i despeseses. Un total de 23.977,98 euros. Una demostració de com afecta la crisi a Pollença i del necessària que és una comissió anticrisi que funcioni. A més a més es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Família i Serveis Socials i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme el projecte “Ajuda Aliments” en el marc del crèdit estatal assignat, per mitjà de la resolució de 31 de juliol de 2014 de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat  a la CAIB i destinat al programa social per a la lluita contra la pobresa infantil

- Dació de compte de la resolució de Batlia d’adjudicació del contracte administratiu del servei d’activitats esportives aquàtiques i socorrisme a les piscines coberta i descobertaal licitador que ha obtingut la major puntuació, FONAESPORT SL,, per un import de 47.900 -€ més 10.059- € d’IVA, tot el qual fa un import de 57.959-€ en concepte de socorrisme a les dues piscines, i un import de 33.200-€, més 6.972-€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 40.172-€, en concepte de monitoratge d’activitats, i un import de 16.600-€, més 3.486-€ d’IVA, tot el qual fa un total de 20.086-€, en concepte de coordinació i cost d’assegurança, tot el qual fa un cost total de 97.700- €, més 203517-€ d’IVA i un total de 118.217-€, corresponent a un any de contracte

- Dació de compte de la resolució de Batlia d’aprovació de l’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la CAIB i l’Ajuntament de Pollença per a la millora de la seguretat pública Renovació del conveni que es va signar per primera vegada el 22 de desembre de 2008 entre la Conselleria d’Interior i l’Ajuntament en matèria de seguretat pública, i en concret en l’execució de les inversions previstes en el Pla de Coordinació de Policies Locals (PLACOPOL) en el desenvolupament del programa d’estudi de la implantació de la figura del “policia tutor” pels Cossos de la Policia Local en l’àmbit dels centres educatius de les Illes Balears.

- Aprovació, del conveni intermunicipal “TARGETA CIUTADANA” entre l’Ajuntament de Palma - l’EMT Palma i l’Ajuntament de Pollença persubvencionar el transport urbà col·lectiu de viatgers que presta l’EMT a Palma, respecte dels veïns de Pollença amb les mateixes condicions que l’Ajuntament de Palma té establertes per als seus residents.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Latest Images