Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10786

Exigim el fi de la irregularitat amb la cap de premsa

0
0

A Alternativa hem registrat una petició perquè finalitzi la prestació de serveis realitzats per la cap de premsa, amb greu omissió de la legalitat administrativa i possible malversació de fons públics.


El primer que cal dir és que la cap de premsa no va realitzar correctament les prestacions per les que va ser contractada. El contracte de la cap de premsa, que també havia de fer la migració de la nova pàgina web, va finalitzar el passat 31 d'octubre de 2014.  A l'informe realitzat per part d'Intervenció i Secretaria que va acompanyar la dació de compte del ple de novembre de 2014, es ressaltava que es cometia una irregularitat ja que a partir del mes de març de 2014, les factures no anaven signades pel regidor proponent del contracte (el regidor de noves tecnologies, en David Alonso del PP) sinó signades pel Batle, el que suposava una manca de conformitat de les tasques encomanades  i l'interventor i la secretària deien al seu informe que no podien acreditar adientment que les prestacions objecte del contracte menor havien estat executades satisfactòriament. De fet no es va complir la temporalització i fins febrer de 2015 no ha estat operativa la nova pàgina web municipal.

En segon lloc una vegada finalitzat el contracte la cap de premsa ha continuat realitzant i cobrant per part de l'Ajuntament

- A la dació de comptes presentada al ple de gener es va presentar  una factura per l'import de 1.361,25 € (novembre).

- A la dació de comptes presentada al ple de març es va presentar una factura per l'import de 1.361,25 € (desembre). A la mateixa  dació de comptes s'inclou altra factura a nom de la cap de premsa per "gestió publicitat la FIRA 2014" per imports 968 €.

Ens consta que la cap de premsa continua a dia d'avui fent feina per l'Ajuntament.De fetva a acompanyar als polítics i tècnics municipals a la Fira Internacional de Turisme de Berlin ITB com a cap de premsa. A pesar d'haver registrat la pregunta per escrit dos dies abans del darrer  ple de març el batle va ser incapaç o no va voler concretar el cost de l'assistència de la cap de premsa a l'ITB.

La situació encara ens sembla més greu quan la citada cap de premsa fa feines que consideram més de propaganda que d'informació al servei dels partits que governen, Partit Popular i Proposta per les Illes, quan ja s'ha iniciat el període electoral. Per tot això  hem sol·licitat al batle que  deixi d'encarregar feines a la cap de premsa, que no té cap relació contractual legal amb l'Ajuntament.  I l'hem advertit que l'incompliment de la llei de contractació pública que ve realitzant des de l'1 de novembre de 2014 a l'encomanar i pagar a la citada cap de premsa diferents feines pot ser constitutiva d'un delicte continuat de malversació de fons públics.

 HOMENATGE ALS REPUBLICANS.

14 d'abril a les 19:00 a la Plaça dels Seglars

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10786

Latest Images

Trending Articles