Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Calendari electoral i votació per correu

Next Foc
0
0
De moment l'Ajuntament no ha publicat res sobre el procés electoral ni a la seva pàgina web municipal ni al seu perfil facebook. És vergonyós que una eina institucional pagada per tots s'utilitzi més per fer propaganda i no per informar als ciutadans.

Ja s'ha publicat al BOE el decret pel qual es convoquen les eleccions locals el procés electoral culminará el 24 de maig amb la jornada electoral que servirà per escollir una nova composició de la Corporació Municipal. Amb la publicació dels decrets de convocatòria de les eleccions municipals i autonòmiques, arranca la maquinària electoral que culminarà el 24 de maig amb les votacions i el 13 de juny amb la constitució de la nova Corporació Municipal.

El dilluns 6 d'abril s'obrirà el període de consulta i rectificació del cens electoralvigent, que finalitzarà el 13 d'abril. Les rectificacions s'hauran de tramitar des del mateix l'Ajuntament. El sorteig que determinarà la composició de les taules electorals es farà a través d'un ple extraordinari que tindrà lloc el 27 d'abril.

Pel que fa a la publicació de candidatures, es publicaran el 22 d'abril, tot i que no seran definitives fins a la seva proclamació, el 28 d'abril.

La campanya electoral començarà el 8 de maig i finalitzarà el dia 22. Vint dies després de la jornada de votacions, prevista per al 24 de maig, tindrà lloc la constitució de les noves corporacions locals, el dia 13 de juny, en cas que no hi hagi hagut recursos contra la proclamació d'electes.

VOTAR PER CORREU

Si l’elector està segur que el dia de les eleccions no serà a Pollença votar o que no podrà presentar-se en aquesta data en la Mesa Electoral,  recomanem que aquest tràmit de sol·licitud del vot per correu es faci amb la màxima celeritat possible, atès que la tramesa de la documentació electoral per poder votar pot patir algun retard i, en ocasions, aquesta documentació no arriba a temps al domicili que l’elector/a ha indicat. 

1. La sol·licitud del “VOT PER CORREU” s’ha de realitzar a qualsevol Oficina de Correus a partir de l’1 d’abril i fins el14 de maig de 2015, inclòs . la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent trametrà per correu certificat tota la documentació. Ho farà a partir del dia 4 de maig fins 17 de maig.

2. Un cop complimentada tota la documentació, l’elector/a l’ha de lliurar, personalment,  fins el20 de maig de 2015, inclòs, a qualsevol Oficina de Correus, anant proveït del Document d’Identitat, del passaport o del permís de conduir originals (no fotocòpia).

Si viviu TEMPORALMENT a l’estranger haveu de figurar inscrits en el Registre de Matrícula Consular com a no residents i haveu de sol·licitar la documentació per exercir el vot des de l’estranger a la corresponent Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, mitjançant un imprès específic que es pot recollir en les Oficines Consulars o Seccions Consulars o descarregar- se telemàticament a través del següent enllaç:

Sol·licitud:
http://locales2015.mir.es/documents/10729/22377/VC.1.b_ERTA.pdf/0e31b502-3dbf-460f-8029-ff737d7de78d

Full auxiliar:
http://locales2015.mir.es/documents/10729/22377/VC.1.b_ERTA_hoja-auxiliar.pdf/377f8e57-ebd4-485a-9a7e-ff8cd55aaa90

 Aquest imprès de sol·licitud degudament complimentat s’ha de lliurar, personalment, a l’Oficina Consular o Secció Consular, prèvia identificació de l’elector/a mitjançant l’exhibició del Document d’Identitat o del passaport a partir del l’1 d’abril i el 25 d’abril, inclòs. No obstant, ES RECOMANA, formular la petició el més aviat possible. 

És MOLT IMPORTANT tenir present que un cop FETA la sol·licitud del vot per correu, JA NO ES POT VOTAR PERSONALMENT davant la Mesa Electoral.


 DIMARTS 14 D'ABRIL A LES 19.00
ACTE D'HOMENATGE ALS REPUBLICANS A LA PLAÇA DELS SEGLARS.
Ens tornam a trobar, un any més, per retre homenatge als republicans que caigueren en defensa de la justícia i la llibertat. I quan parlam de republicans, parlam també de socialistes, comunistes, anarquistes i altres persones que lluitaren per la llibertat
 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Latest Images