Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Prou de destruir el paisatge

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4

És prioritari i urgent protegir el nostre patrimoni i paisatgístic, que és un dels nostres principals recursos. Prou de projectes desproporcionats que desfiguren per sempre el nostre paisatge. insubstituïble i irreemplaçable .

Ara amb la sentència en referència a Villa Cortina tenim a les nostres mans evitar noves destruccions paisagístiques la Font, Formentor, el Vilà, Gotmar... No es poden donar llicències que supossin un inadmissible impacte ambiental i paisatgístic i que poden  ser declarades nul·les  de ple dret per aquest motiu, a pesar que complís la resta de prescripcions de la legalitat urbanística.

“Les construccions s'han d'adaptar, en el bàsic, a l'ambient en què estiguessin situades, i a aquest efecte:
[….] b) En els llocs de paisatge obert i natural, sigui rural o marítim, o en les perspectives que ofereixin els conjunts urbans de característiques històric- artístiques, típics o tradicionals, i en els voltants de les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que la situació, massa, altura dels edificis, murs i tancaments, o la instal·lació d'altres elements, limiti el camp visual per contemplar les belleses naturals, trenqui l'harmonia del paisatge o desfiguri la perspectiva pròpia del mateix.”
(...) quan es tracta d'edificacions en llocs molt concrets, l'ordenament preveu la possibilitat que l'Administració apliqui a l'hora de resoldre el projecte tècnic presentat uns criteris de discrecionalitat a fi de preservar aquest entorn especialment privilegiat en el qual s'emmarcarà la construcció que pretén edificar-se.(...)

La llei imposa a l'Administració en aquests casos que, al temps de resoldre una sol·licitud de llicència, l'edificació pretesa  no tanqui l'harmonia natural que el paisatge ofereix, amb el que ha de deixar salvaguardat l'equilibri natural entre l'acció urbanística i el paisatge."

Ja tenim l'eina judicial necessària per salvar el nostre paisatge ara cal voluntat política i en maig teniu l'oportunitat per votar una Alternativa al model destructiu  balearització del segle passat que ha imperat a Pollença anys darrera anys. Estam al segle XXI i  tenim dret a poder gaudir d'un paisatges amb contingut estètic i amb una planificació que el mimen i el preserven .

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Latest Images

Trending Articles