Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10530

Per un grapat de vots

0
0

A Alternativa consideram lamentable l'acte electoral realitzat dimarts per PP i PI per assessorar als propietaris de cases irregulars, en comptes de fer autocrítica i sobre tot posar els mitjans perquè l'amnistia de la Llei del sòl no provoqui un efecte crida.


Des de fa desenes d’anys a Pollença s’ha viscut una situació injustificable, s’ha construït incessantment en sòl rústic, gràcies a que els diferents partits que han governat Pollença feien els ulls grossos davant aquest fet. El creixement urbanístic desmesurat i descontrolat al sòl rústic ha suposat i suposa una sèrie de despeses ecològiques derivades de la fragmentació del territori, l’energia i l’aigua que suposa un fort impacte sobre la sostenibilitat del municipi.

Des de que tenim representació a l'Ajuntament, des d'Alternativa venim lluitant de manera continuada per trobar solucions a aquest tema, denunciant la no obertura d'expedients d'infraccions urbanístiques, demanant l'adhesió de Pollença a l'Agència de Disciplina Urbanística (rebutjada), demanant que no s'apliqués per sistema la multa mínima d'un 50% a tots els expedients, sobretot, quan els infractors eren reincidents, mestres d’obra, o hi havia agreujants... La solució del batlle a la nostra petició va ser retirar la competència en matèria d’infraccions urbanístiques de la Junta de Govern i assumir-la en solitari. Posteriorment vam presentar una moció al ple demanant que la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística es fes al ple i no la fes en solitari el batle, també va ser rebutjada... Sí que hem aconseguit que s'aprovés la nostra moció per aconseguir que Pollença sigui el primer municipi que proposarà a la FELIB que subscrigui un conveni amb els registradors de la propietat per facilitar la inscripció de les infraccions urbanístiques al registre.

El que ens sembla més greu és que inclòs es va rebutjar la nostra al·legació a la revisió i adaptació del PGOU de realitzar un anàlisi de les construcció d’edificacions unifamiliars a sòl rústic, la majoria fora d'ordenació. Es prefereix amagar el tema com si no existís. Com és possible fer una planificació urbanística correcta del municipi obviant una realitat tan important del mateix?

I ara a pocs mesos de les eleccions ens trobam amb aquest lamentable acte electoral. Si PP i PI fossin partits responsables i pensessin en alguna cosa més que intentar guanyar uns vots per les properes eleccions, a l'acte haguessin fet un mínim d'autocrítica, no van dir ni una paraula en aquest sentit, i sobre tot haurien d'haver donat un missatge contundent per evitar l'efecte crida que pot tenir aquesta amnistia.

El passat divendres Domènec Biosca, gran especialista en turisme va donar una conferència al Reial Club Nàutic del Port de Pollença i va dir molt clarament que si un destí turístic vol tenir futur ha de tenir tot legal i crear una marca recognoscible.El paisatge és una de les joies de Pollença i, ara mateix, un actiu econòmic, i no es pot seguir destruint; s’hi ha de posar ordre ja i actes com el de dimarts per un grapat de vots no ajuden, sinó tot el contrari.

Foto i article a l'Ara Balears

 


 
 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10530

Latest Images

Trending Articles