Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

De la paga extra a Natura Parc

0
0

- Té previst l'Ajuntament tornar la part proporcional de la paga extra no cobrada al desembre de 2101 als funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament?

 Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP) ; Sé té previst i està dins la proposta del pressupost del 2015.

Cal dir que els regidors amb dedicació exclusiva també recuperaran aquesta paga. A Palma els regidor de MES van destinar aquests doblers a entitats que lluiten per la inclusió i contra la pobresa a Ciutat

- Una vegada finalitzat en novembre el contracte de la persona que havia de fer la migració del lloc web i portar el pla de comunicació municipal, en virtut de que segueix fent feina aquesta persona quan un informe de Secretaria i Intervenció indica la deficient realització de la feina comanada. Què passa amb la nova pàgina web de 'Ajuntament que fa mesos que hauria d'estar feta?

Resposta del regidor de noves tecnologies,, David Alonso (PP); el pla de comunicació s'està realitzant de forma perfecta. En referència a l'informe es va aportar una memòria on es demostra que la feina estava ben feta.

Aquest tema és simplement escandalós des de la contractació fins a la facturació actual sense contracte. És clar que la funció principal de la persona contractada ha estat i és estar al servei de la propaganda del PP i el PI, això síno paguen ells, pagam tots.

- En referència a les obres que s'han fet a la parcel·la 782 polígon 3 ja s'ha comprovat si s'ajusten a la llicència que es va donar al seu moment?

Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); s'està comprovant.

Fa mesos que venim  demanant per aquestes obres que ja vam denúnciar al seu moment (http://alternativa.balearweb.net/post/81785)

- Ens poden donar informació detallada del pla de prevenció de la cardiopatia congènita?

Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); vam tenir una reunió convocada per l'IB- Salut per coordinar el pla amb tots els centres escolars. En principi ens centram en  alumnes d'onze anys de sisè de primària. S'ha de fer un primer sedàs amb enquestes demanant la col·laboració als pares. Les reunions han tingut més o manco èxit. Falta demanar la dotació de desfibriladors a tots els centres municipals,

Resposta del regidor d'educació, Martí Roca (PI): L'assistència no ha estat la que s'esperava, la idea és fer-ho cada any.  Les fulles de qüestionari les llevarem a Son Llatzer i es faran cursos de formació per a la utiltizació dels desfibriladors.

- Qui fa net l’abeurador de San Isidro? Es podia fer amb més freqüència?

Resposta del regidor de serveis, Martí Roca (PI); Cada mes l'àrea de serveis, demanarà que passen amb més freqüència.

 Precs del darrer ple ordinari de febrer.

- Demanam el cessament de la regidora de medi ambient per no haver controlat la feina de l'empresa Natura Parc i no haver fet una investigació real de les irregularitats denunciades  per part d'Alternativa a aquest mateix ple.

 Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); El plec de condicions s'està complint al 100% i no hi ha cap motiu pel cessament o dimissió de la regidora.

 

Amb aquesta mínima resposta el batle solucionava el tema. Com pot dir això després de totes les denúncies que ha hagut amb imatges d’animals amuntegats i malalts com la que acompanya aquest article.  El més normal és que si volia defensar la feina de la regidora com mínim havia d'haver detallat al ple que havia fet l'Ajuntament per comprovar les nombroses denúncies que hi ha sobre la fundació Natura Parc, que no té els animals en condicions en el seu Centre de Santa Eugènia.

Natura Parc ha signat una quarantena de convenis amb els ajuntaments, la qual cosa significa que gestiona el 80% del territori de Mallorca. La fundació cobra de cada consistori i així Ajuntaments com el de Pollença s’obliden complir una de les seves funcions que és tenir una canera municipal.

A Alternativa pensam que cal invertir els doblers del conveni de Natura Parc en fer una canera municipal, una de les poqeus coses que realment ha de gestionar un Ajuntament segon la llei. Cal primar el benestar dels animals i no el negoci.

Informació sobre Natura Parc a "Natura Parc: Negocio de Animales"

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Latest Images

Trending Articles