Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Ternelles: Confirmada la servitud pública de pas al camí

0
0

Aquest dimecres el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de Menani S.A. (empresa de la família March, propietària de la finca de Ternelles) contra la sentència que admetia l'existència de la servitud de pas pública a través del camí. A més la sentència clarifica el concepte de "servitud" que és aplicable en aquest cas, deixant clar que "no se trata de una servidumbre como la contempla el Código civil como derecho real en cosa ajena, sino que es una limitación a la propiedad, entendida ésta como función social delimitadora del contenido, que no precisa título alguno, ni una previa expropiación, sino meramente una declaración de su existencia “para asegurar el uso público marítimo-terrestre”.

Això significa que el camí, d'ençà que fou inclòs en el PGOU de 1990, ja ha tingut limitat el dret de propietat per permetre l'ús públic d'aquest accés a la mar, tot i que no s'hagi pagat mai una expropiació. En vista de la sentència sembla que ja es descarta la necessitat de cap pagament a compte de la servitud, ja que això seria per servitud conforme el Codi Civil, que no és el cas.

Aquest fet és transcendent, ja que significa que tots aquests anys el dret a accedir al camí ja existia, encara que la propietat posàs tots els impediments possibles per evitar el seu exercici, amb la connivència de l'Ajuntament.

També significa que l'excursió reivindicativa de l'any 2009 no va atemptar contra cap propietat privada, sinó que es varen exercir els drets legítims dels ciutadans en un camí que té els dret de propietat limitat a causa de la funció social com a accés a la mar.

Aprofitam per reivindicar la tasca dels partits polítics que durant aquests anys han defensat el dret dels ciutadans a accedir pel Camí de Ternelles, reivindicació que va suposar pel PSM la destitució del seu regidor com a membre de l'equip de govern l'octubre de 2009. També volem felicitar a les entitats que s'han mobilitzat per empènyer a les administracions en la defensa del camí, en especial la Plataforma Pro Camins Públics Oberts.

Finalment volem recordar les desafortunades declaracions fetes pels representants de PP i UM tant a l'Ajuntament de Pollença com al Parlament demonitzant la reivindicació de l'accés públic. Consideram que, tot i els anys que han passat des de l'excursió del 2009, no és tard perquè tots aquells que menysprearen i insultaren als excursionistes demanin disculpes per les seves paraules que ara sonen més fora de lloc que mai.

A partir d'aquí és en mans de l'Ajuntament la possibilitat de replantejar-se la limitació màxima de 20 persones per dia, ja que la modificació d'aquesta regulació depèn del Pla General Municipal. Una limitació que sembla exagerada comparant-la amb altres espais de valor natural, i que després d'uns anys d'experiència es comprova que un major nombre d'accessos es podria autoritzar sense que això suposi perjudicar "l'ús idoni" que en el seu moment varen demanar els tribunals i que l'Ajuntament i el Consell interpretaren com una restricció a 20 persones/dia, però que perfectament podria ser major.

Veure la sentència del Tribunal Suprem

 
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Latest Images

Trending Articles