Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Segueixen els tancaments.

0
0

Aquest dilluns des de la Plataforma pro camins públics i oberts hem entrat diferents sol·licituds. La primera,  a la Conselleria de Funció Pública del consell Insular de Mallorca per sol·licitar , desprès de observar que des del 20 de Gener es troba tancat el tram que transcorre des del Pi de Son Grua al molí de Llinars, que es resolgui aquest tancament.

En aquest cas, sol·licitem:

-          Que a l’altura del camí 129 del catàlec de camins de Pollença ( can Serra a Fartaritx ) hi ha un esvoranc i  unes actuacions amb reixes que impedeixen el lliure transit per la carretera Vella , per això, demanem que es reparin els esvorancs abans esmentats.

-          Que es retirin les reixes i escales que dificulten el lliure transit.

-          Que es modifiqui l’encreuament amb el camí 129 i es garanteixi l’ús públic  d’aquest camí i de la carretera Vella de Lluc a Pollença.

   

A més.

A la carretera Vella de Lluc a Pollença i a l’alçada de la finca de ca Na Borrassa a la part dreta en direcció a Pollença  ( Km.3.6 de la M-10 ) hi ha una reixa que impedeix el lliure pas per la dita carretera.

   Que el mateix indret i a la part esquerra direcció Pollença també a la finca de ca Na Borrassa hi ha una barrera tancada amb pany i cadena .

   Que a la mateixa finca i a l’altura  del Km. 3.2 de la M-10  hi ha un altre barrera tancada amb pany i cadena.

   Que amb data 08-03-2012 per acord del Ple del Consell de Mallorca s’aprovà la recuperació d’ofici  de la carretera Vella de Lluc a Pollença, fent referència a aquesta reixa i a les citades barreres en els punts 13, 14, i 15 del citat acord, (BOIB núm.76 de 29/05/2012).

Demanem :

Primer ,-Que es retirin els panys de les citades barreres .

Segon .- Que es retiri la esmentada reixa per poder exercir el lliure transit per la carretera Vella de Lluc a Pollença .

Tercer .- Que s’obri expedient d’investigació per determinar l’autoria de la usurpació del tram de la carretera Vella de Lluc a Pollença amb la finalitat d’evitar la repetició dels fets.

Cal dir que aquesta segona denuncia ha sigut registrada, no només a la Conselleria de funció pública, sinó també a la Guardia Civil per si considera adient obrir diligències.

PLATAFORMA PRO CAMINS PÜBLICS I OBERTS.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Latest Images

Trending Articles