Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10325

Sobre Conjuntos Históricos de Mallorca (SAL, 2011)

0
0

En el año 2011, la Societat Arqueològica Lul·liana realizó un seminario sobre los Conjuntos Históricos de Mallorca. En el 2014 publica las ponencias de los especialistas que asistieron en Els Conjunts Histórics. La protecció del patrimoni immoble de Mallorca.

El seminari que la SAL organitzà l’any 2011 sobre la tutela del patrimoni urbà de Mallorca sorgí de la consciència que aquest és un tema del qual hi ha pendent una reflexió que ha de servir per encarar el futur amb criteris renovats. Això és així perquè el concepte de ciutat històrica, de conjunt urbà, o del que en els darrers temps s’integra en el concepte de paisatge construït, és un tipus de patrimoni al qual s’hi han anat sumant elements des que fou començat a reconèixer dècades enrere.

Els valors que es troben en el patrimoni urbà són de diferent naturalesa, i només es poden identificar íntegrament en el marc d’estudis interdisciplinaris. En ells s’han de tenir en compte diversos elements. La primera atenció és, evidentment, per als edificis i el traçat urbà, que poden ser fruit d’aportacions de diferents èpoques o el resultat d’un traçat més o menys unitari. Per al seu reconeixement s’han d’analitzar, entre d’altres factors, la disposició volumètrica de les construccions, els buits urbans, els jardins, la vegetació, etc. Altres elements poden ser menys visibles per l’ull profà, com ara el parcel·lari o els vestigis arqueològics que hi poden romandre -tant en subsòl com en vertical-. Recentment s’han incorporat altres valors fonamentals que sovint es passaven per alt: el patrimoni immaterial i la seva influència en el desenvolupament urbanístic -des d’activitats lligades a celebracions festives fins al perfil sociològic de la població-, tal i com reconeixen els documents internacionals al respecte.

conjuntosHist
Els Conjunts Histórics. La protecció del patrimoni immoble de Mallorca

La tutela del patrimoni urbà és, per tant, un camp complex, no sols per aquesta confluència de valors, sinó perquè en la seva gestió s’ha de combinar la seva conservació amb la continuïtat de la seva utilització, tot introduint usos contemporanis de manera respectuosa. Si ja parlam d’una matèria plena de matisos, la seva gestió es complica amb la manca de coordinació que trobam, tot sovint, entre els instruments de protecció que regula la Llei de patrimoni de les Illes Balears i la legislació sectorial d’urbanisme, fet que genera un panorama de proteccions insuficients, i tot sovint, incoherents.

Ángel Llull i Francesca Tugores (Coordinadors del seminari): "Conjunts Històrics de Mallorca, un tema pendent"

El Índice de esta publicación es:

 • Àngel Llull / Francesca Tugores
  Els conjunts històrics de Mallorca
 • Catalina Cantarellas Camps
  Els conceptes de conjunt històric i de centre històric El cas de Palma (Mallorca)
 • Antoni Sbert Casasayas i Pilar Simón Aznar
  Consideracions sobre els models normatius del PGOU de Palma per al Centre Històric
 • Antonio Lozano Ruiz i Francesca Tugores Truyol
  Els conjunts històrics de Mallorca. Història i problemàtica de la seva protecció
 • Francisca Cursach Pastor
  La gestió d’un conjunt històric declarat Bé d’Interès Cultural
 • Sebastià Riutort Taberner
  El Conjunt Històric de Muro:de la teoria a la pràctica
 • Apèndix
  Setze plànols de nuclis de Mallorca atribuïbles a Jeroni Berard

Es de aplaudir y agradecer esta actitud de la SAL de publicar en abierto en Internet todos estos documentos de los seminarios realizados, así como el Boletín. A ver si los ciudadanos lo aprovechamos conociendo y respetando el patrimonio recibido. Gracias.

Otros documentos
Els catàlegs municipals. La protecció del patrimoni immoble


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10325

Latest Images

Trending Articles


Inuyasha: Inuyasha - Cap. 35: El veritable amo de la gran espasa


La profecia d'Avinyó: La profecia d'Avinyó - capítol 3


Fish&Chips: Fish&Chips - capítol 85


Dimonis de plastilina


LANCESTER - AL JAROODI GIFTS & NOVELTIES LLC


SÍL·LABES TRAVADES, DIRECTES I INVERSES


Per: Joel


BINGO: PARAULES D’UNA SÍL·LABA


Bob, el manetes: Bob, el manetes - Cap. 89: La traginada del Pansit


Miranda: Vacances