Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Del Seminario sobre los Catálogos Municipales (Mallorca, 2010)

0
0

En octubre del año 2010 la Societat Arqueològica Lul·liana realizó un seminario Els catàlegs municipals. La protecció del patrimoni immoble. En el año 2013 publicó un pdf con los temas que en esas reuniones se debatieron.

La Llei de patrimoni històric de les Illes Balears (12/1998) establí inicialment que tots els municipis havien de redactar i aprovar un catàleg abans de dos anys, és a dir, com a màxim l’any 2000. Aquesta norma s’ha modificat un parell de cops al llarg del temps i finalment ha estat derogada, amb el resultat que, avui en dia, encara és molt reduït el número d’ajuntaments que tenen un catàleg aprovat segons els criteris vigents. N’hi ha que el tenen aprovat però no adaptat al Pla Territorial de Mallorca i, per tant, no inclou determinades tipologies ni valors. Però més greu és que encara hi ha un bon grup de consistoris que no tenen cap instrument de protecció, bé perquè no l’han aprovat mai, o bé perquè la seva tramitació s’ha dilatat tant en el temps que ha caducat. Per tant, ens trobam amb la dramàtica situació que molts de municipis de Mallorca, com ara Santanyí o Santa Margalida, per posar dos exemples, tenen la major part del seu patrimoni totalment desprotegit. I aquest, és només un dels problemes que sorgeixen a l’entorn d’aquesta matèria.

catalogos
Els catàlegs municipals. La protecció del patrimoni immoble

El seminari que la Societat Arqueològica Lul·liana va organitzar l’any 2010 tenia per objecte analitzar aquesta situació: que en prop de 15 anys no s’ha sabut articular un instrument de protecció que és fonamental. A fi d’identificar-ne els motius, a la trobada s’hi va convocar a diferents representants de les disciplines i agents que habitualment participen en el procés de redacció, tramitació i aplicació dels catàlegs: tècnics de l’administració, tècnics redactors, investigadors i tot tipus de públic interessat. Les ponències s’organitzaren en tres blocs temàtics, amb taules rodones al final de cada sessió: el primer, centrat en la redacció dels catàlegs; el segon, en la seva tramitació; i el tercer, en la problemàtica de la seva aplicació un cop aprovat. Els textos que ara es publiquen recullen les aportacions dels ponents.

Francesca Tugores / Àngel Llull (Coordinadors del seminari): Catálegs municipals / Mallorca 2013

El índice de esta publicación es el siguiente:

 • Francesca Tugores / Àngel Llull
  Catàlegs municipals / Mallorca 2013
 • Miquel Àngel Capellà Galmés
  Els catàlegs de patrimoni històric:del monument a l’àmbit local
 • Guillem Rosselló-Bordoy
  Catalogació i protecció del patrimoni. Evolució de la qüestió en el segle XX
 • Toni Lozano Ruiz
  La catalogació a la legislació de patrimoni i a la legislació urbanística
 • Jaume Adrover Cànaves / Antoni Mas i Forners
  La tutela del patrimoni catalogat per part de l’administració local
 • Miquel Àngel Escanelles
  El concepte de paisatge i la seva catalogació
 • Manuel Calvo Trias
  Els jaciments arqueològics: criteris de catalogació i problemàtica associada
 • Maria Francisca Ambrós Pol
  La redacció i actualització dels catàlegs municipals. Problemàtica associada
 • Andreu Ramis Puig-Gròs / Joan Vanrell Torelló / Pau Bibiloni Jaume
  La caracterització d’un paisatge. El sistema hidràulic del torrent de Llorac (Llorito)
 • Pedro Rabassa Sansaloni
  La Llonja de Palma, gestió de la intervenció en un bé catalogat

Toda la información sobre el Patrimonio que nos llegue a los ciudadanos es positiva. No entiendo que los BIC y BC no tengan una web a ellos dedicada; ni que la "lista pública" de los BIC no esté en Internet. Son importantes los estudios sobre el Patrimonio, así como su conservación y protección, pero también su conocimiento por la ciudadanía.

Excelente la Societat Arqueològica Lul·liana al exponer libremente en Internet este tipo de documentos.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Latest Images

Trending Articles