Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

Reforma primera línia del Port de Pollença. 1

0
0

L'equip de govern PP&PI i els seus socis UMP tenia molta pressa per fer-se una fotografia inaugurant les obres de la primera línia del Port de Pollença; començat les obres en gener i fent només una part de projecte. Aquestes presses expliquen que es volguessin estalviar el tràmit obligatori de l'exposició pública el qual ens permet a partits i  ciutadans fer-hi al·legacions.  I és que una de les moltes coses que uneix al batle, en Tomeu Cifre (PP)  i a  la seva mà dreta, en Martí Roca (PI), és la queixa constant de les lleis de contractacion públiques que els obliguen a "coses tan absudes", per ells, com aquesta exposició pública d'un projecte vital pel Port de Pollença. Un projecte que hagués exigit un procés de participació i decisió ciutadana i no només aquesta exposició pública que no volien fer. Mentre Unió Mollera Pollencina sembla que considerava que amb les enqüestes que van fer als comerciants de primera línia ja era més que suficient per parlar de participació. I és que si una cosa tenen en comú el PP i les seves dues marques blanques a Pollença (PI i UMP) és que no creuen res en la participació ciutadana.

Teniu fins el 16 de febrer per presentar al·legacions al projecte de reforma de la primera línia del Port de Pollença.

 A l'enllaç teniu el projecte

El darrer que havien dit PP-PI-UMP és que les obres de primera línia del Port de Pollença començarien abans de gener (quan el previst era començar per novembre) i que s'aturaran en març per continuar després en novembre del 2016.  Finalment com haviam demanat i com dictava el sentit comú les obres de reforma de la primera línia del Port de Pollença no s'iniciaran abans d'aquesta temporada com haviam platejat PP&PI i UMP.  També hem de dir que el retard  aquestes reformes ha perjudicat a negocis (a l'hora de negociar lloguers) que vam creure les promeses d'aquells partits de que les obres es farien abans de la temporada 2015.

- Preocupant retard.

El vigent PGOU de Pollença de novembre de 1990 estableix que l’actual carretera de 1ª línia del mar, que ve des d’Alcúdia fins a la rodona del final del c/ Joan XXIII, s’havia de peatonalitzar, per tal de recuperar aquest indret, com a un passeig ran de mar, de circulació tranquil·la i sosegada. A la passada legislatura com recordareu es va fer un nyap de prova per restringir el tràfic rodat d’aquesta via.

- L'Alternativa a l'experiment.

Respecte al projecte actual l'equip de govern només va fer una reunió amb els grups de l'oposició el juliol del 2013 per parlar més que del projecte de l'estudi de mobilitat que sustentava el mateix (una de les nostres peticions a la passada legislatura).

-L'estudi de mobilitat de la semipeatonització.

Després Unió Mollera Pollencina va qüestionar aquest estudi i no resta gens clar que una vegada fetes les obres es faci el que demana l'estudi: la ruptura en els sentits de circulació per afavorir  la reducció del nombre de vehicles circulant en primera línia, a més de reduir la velocitat mitjana.

A continuació un resum del projecte amb algunes anotacions i consideracions nostres.

El projecte que es troba en exposició encara que és una sola intervenció global, es divideix a nivell descriptiu amb dues fases, denominades A i B.


Fase A.


Aquesta primera fase afectaria a la reorganització de la Ma 2200-A, en el tram compres entre la rotonda situada al final del c/ Joan XXIII i el c/ Elcano, que es desenvolupa. Bàsicament tracta de remodelar aquest tram, mantinent una secció viària de doble sentit i 7 mts d’amplada, paral·lela a la vorada i passeig actual que tanca l’ordenació d’aparcaments de Ports mantinent inalterada aquesta, i suprimint l’aparcament en cordó situat enfront a la façana d’establiments comercials de l’altre costat del vial. La supressió de l’aparcament en cordó, permetria un  augment de l’amplada de la voravia, de 3,5 a 5,5 mts d’amplada. Aquesta intervenció, requeriria una nova alineació, amb elements prefabricats de formigó, de l’encintat de la voravia, el repicat iretirada de l’actual paviment de rajoles i el nou paviment amb formigó estampat per donar unitat formal a tot el recorregut del passeig. L’actuació es completaria amb la retirada de les actuals faroles i la seva substitució per faroles unificades formalment a
tot el passeig d’altària entre 3,5 i 4,00 mts. A cinc punts significatius es proposa la sembra de palmeres washingtonianes
(no ens sembla que amb les plagues que tenim i amb les característiques de les mateixes siguin els arbres més apropiats) i una parada de l’autobus i de càrrega i descàrrega. La intervenció global de la fase A tendria el complement de la creació d’una ordenança per tal d’unificar el tractament formal de façanes de planta baixa, tendals i rètols d’activitat.

 

Com podeu veure a aquesta fase A bàsicament es suprimeixen aparcaments i s'amplien voravies, teòricament  per millorar el trànsit peatonal... Però l'experiència ens diu que si no s'evita aquest espai guanyat als cotxes serà ocupat per terrasses i que la millora del trànsit peatonal pot ser mínima.

 

L'ordenança per unificar façanes, tendals i rètols ens sembla molt necessària i que s'hauria d'haver fet abans i de forma indepenent al projecte de reforma. 

 

El nyap de la passada legislatura (fotografia) era insuperable però el projecte actual també ha patit les presses electoralistes i adoleix d'una insuficient participació ciutadana i falta de seguretat en referència al pla de mobilitat que s'aplicará. 

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

Latest Images

Trending Articles