Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Del poliesportiu d'eu moll i el batle pluriempleat

0
0

Continuam publicant i comentant els precs i preguntes del darrer ple ordinari de novembre

Dins l'adequació de les Pistes esportives del Port de Pollença es pensa construir una nova pista de futbet en una ubicació diferent de l'actual però dins del mateix complex esportiu? Com pensen gestionar les noves pistes? El lloguer de pistes es farà al bar, a la piscina? A més de l'administratiu es pensa traspassar més personal pel manteniment de les noves instal·lacions? S'ha previst un augment del pressupost?...

Va contestar el regidor d'esport; s'està mirant com treure el plec de condicions. Respecte a la pista de futbet hi ha dues possibilitats per fer una nova pista de futbet; a l'aparcament o al costat institut.

En relació a les pistes de futbet mantenim la nostra opinió de que no s'hauria d'haver destruït una pista de futbet nova per fer unes pistes de pàdel (veure article; “Prefereixen dinamitar el camp de futbet a dinamitzar-ho).Es manté la improvisació i falta de planificació a l’àrea d’esports. Insistim en que abans de fer noves obres cal assegurar-se de que els serveis de les instal·lacions que ja tenim estem perfectament coberts des del manteniment a la vigilància passant per la informació i l'atenció als ciutadans També lamentem que l’Àrea d’Esports no hagi convocat l’Assemblea anual per explicar les polítiques i escoltar les aportacions dels socis  segurament repercutiria en benefici de tots.

Respecte al tema dels lloguers de les pistes hem d'agrair que el regidor d'esports ens va convocar al mes de desembre vam tenir una Junta de Portaveus per parlar del plec de condicions per treure a concurs el bar del poliesportiu d'eu moll. Abans de la reunió vam ser l'únic grup polític que vam aportar suggeriments.

- Vam demanar que al plec cal concretar els mecanismes de control del plec de condicions. És massa habitual que una vegada fet el concurs públic després no hi hagi un seguiment i un control del compliment del plec de condicions.

- Respecte al tema del plec de condicions vam demanar rebaixar algunes si es volia facilitar la presentació d'ofertes: comptadors, horaris, dies, neteja...

- També vam insistir en el tema del personal insuficient a l'àrea d'esports. (veure article, “Anàlisis de la situació de les instalacions esportives a Pollença”), el regidor d'esports evidentment està d'acord però com tots sabeu en aquest moment és impossible fer contractacions gràcies al govern del Partit Popular i el seu afan de privatitzar serveis públics. Per tant sembla que en aquest moment la única solució  per poder tenir oberta la instal·lació els caps de setmanes és que el concessionari pugui controlar el servei de lloguer però cal veure si legalment podria o no cobrar les taxes i com s'hauria de fer.

- Un ciutadà ens ha fet arribar la seva queixa en referència a una multa que se l'ha posat (expedient2014/7) per incompliment de l'Ordenança d'Animals Domèstics de Companyia i hi ha un sèrie de qüestions que ens agrairia aclarir. Segon el ciutadà ell no te cans, en cap moment se li va identificar al lloc, moment i en les circumstàncies que diu l'acta del policia i resulta impossible que fos així ja que es trobava ingressat a l'hospital. Ens podeu explicar la versió de la policia d'aquests fets. Com es va identificar al ciutadà? Com es va comprovar que el ca era seu? Com es va comprovar què el ca no portava microxip?

La regidora de la polícia va contestar; No s'ha posat cap multa només hi ha un expedient sancionador obert que es pot consultar en voler

- Al ple de maig es va aprovar la nostra moció segons la qual l'Ajuntament havia de pressupostar i realitzar un procés participatiu per decidir entre tots (ciutadans, tècnics i polítics) els usos dels espais públics, entre altres el futur edifici del solar de la pescateria per tal d'incorporar-los als projectes definitius. Poden especificar com i quan pensen fer aquest procés participatiu?

Resposta del batle; s'ha fet el concurs, s'ha donat la possibilitat d'opinar, ara són a l'Ajuntament. Ara estan mirant quin procés participatiu es pot fer. Es vol aprofitar la nova estructura de la web per facilitar procesos participatius.

- A les 'Converses d'arquitectura' entorn de la figura de Gaudí que es van realitzar al Club Pollença havia prevista una visita guiada a l'interior de l'Església de Nostra senyora dels Àngels que va ser vetada pel rector. En referència a aquest vet el batle regidor de cultura va fer alguna gestió per evitar el veto? Posteriorment ha fet qualque cosa respecte a aquest tema? Cal recordar que l'Ajuntament paga gratificacions de 150,25 euros mensuals a la parròquia per facilitar l'accés del turistes al patrimoni.

Resposta del batle; No, l'Ajuntament no va organitzar res ni s'ha demanat res.

Nosaltres continuam pensant el que ja vam dir al seu moment a l'article, “el rector veta i el batle s'amaga”. Esvergonyós pagar aquestes "gratificacions" a la parròquia per facilitar l'accés del turistes al patrimoni, i que el batle i responsable de cultura després s'amagui i no hagi fet res per defensar aquesta activitat cultural.

Una vegada finalitzada la comissió informativa el batle ens va informar i va respondre a la sol·licitud d'un ciutadà en referència a la compatibilitat del seu càrrec amb altres càrrecs que ocupa a l'administració i a diferents empreses. Consideram que seria correcte que donés aquesta informació al ple per a que consti a les actes. Estam parlant de MAMOSA S.L. I "Serveis d'informació territorial de les Illes Balears sa "SITIBISA"

Resposta del batle:

Al cas de “PROYECTOS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL Y AGRARIO SL.” de la que era conseller ja està extingida des del 2011.

El president era l'actual conseller Biel Company, era una empresa vinculada al sindicat ASAJA.

En referència a MAMOSA S.L (gestiona Ariant) és apoderat i és compatible l'únic que ha de fer és abstenir-se en el cas de que s'hagi de decidir alguna cosa sobre les mateixes.

És conseller de "Serveis d'informació territorial de les Illes Balears sa "SITIBISA". Només cobra dietes quan es reuneix i és compatible.

Encara que aquests càrrecs siguin compatibles no ens sembla étic que el batle sigui apoderat d'empreses que administren finques. No necessitam un batle pluriempleat. Un batle amb dedicació exclusiva només s'hauria de centrar en la gestió del municipi i no resulta molt creïble que les empreses que el tenen com apoderat l'hagin triat exclusivament pels seus coneixements.

  TV URXELLA

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Latest Images