Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

La llei no és igual per a tots

0
0

Més preguntes dels darrer ple ordinari. A algunes respostes el batle deixa clar que la llei no és igual per a tots

- Ha presentat l'Ajuntament al·legacions a l'ordenança reguladora de l'ús i la conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença? No considera el batle que l'Ajuntament havia de garantir el domini  i ús públic de la carretera?

Resposta del batle; van presentar al·legacions al seu moment en contra de vehicles a motor. És el Consell el que ha de garantir l'ús public de la carretera no l'Ajuntament. L'Ajuntament ja ha concedit llicències per fer els passos transversals del torrent. I aquesta setmana s'ha signat un conveni amb propietaris per evitar passos per carretera.

Alternativa si que vam presentar al·legacions.És una vergonya que a dia d'avui encara no s'hagi garantit l'ús públic de la carretera vella i es posi en perill la seguretat dels senderistes. ElConsell ha de recuperar tots els trams de la carretera, eliminar l'ús privatiu de la Carretera i recuperar la franja de protecció de tres metres de la carretera.

- Hi ha testimonis orals de veïns de la Cala Sant Vicenç de que Aligi Sassu va regalar als ciutadans de la Cala Sant Vicenç 14 litografias (el Viacrucis de cardenale Colombo), que en aquest moment es troben en mans de la Parròquia de Pollença. Podria el regidor de cultura comprovar aquests fets i en cas de confirmar la seva veracitat iniciar els procediments per a la seva recuperació?

Va contestar el batle; no ha trobat cap prova d'aquesta cessió i per tant recuperar aquestes litografies seria molt complicat. Altre tema seria arribar a un conveni amb la parroquia per exposar-les.

Segons veïns de la Cala Sant Vicenç inclós la pròpia vídua és testimoni d'aquest regal, però que el PP pugui reclamar aquestes obres a l'esglèsia és somiar truites

- Ara que ens trobam a punt de posar en funcionament l'edifici de Can Llobera s'ha comprovat que a l'edifici no falta res del seu patrimoni inventariat.

Contesta el batle; faltava un quadre inventariat que va apareixer, és l'únic que van detectar. Hi ha mobles a restaurar i altres sense valor s'han cedit a Deixalles.

Quan es va comprar Can Llobera no és va fer una inventari en condicions, sorprenent es queda curt.

- Al mes de juny vam demanar, i no s'ens va respondre, si s’havien obert expedients d’infracció urbanística a les obres realitzades a les parcel·les 478, 490 i 491 del polígon número 3 que es troben en zones protegides. Una ciutadana va registrar una instància el 29 de gener (núm 592). Tampoc vam obtenir resposta a la pregunta de si havian comprovat si les obres que s'han fet a la parcela 782 polígon 3 s'ajusten a la llicència que es va donar al seu moment?

Contesta el batle en referènci a la parcela 782; es va fer un requeriment a la propietat i el zelador ha anat i s'han fet fotografies ara cal comprovar si el que s'ha fet és legal o no.

Una llicència que vam denúnciar al seu moment i que és un cas més d'una persona poderosa, com al cas de Villa Cortina, que ha fet el que l'ha donat la gana. Esperam veure el resultat d'aquestes comprovacions.

- Al ple d'octubre de 2012 vam aprovar demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l’obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. Ha complit el batle aquest acord del ple? I en cas afirmatiu ha obtingut alguna resposta?

Resposta del batle; no. L'Ajuntament ha donat la possibilitat màxima de donar viabilitat a la fàbrica i arreglar el cami. La propietat no farà res i el batle tampoc.

Ser ric i poderós amb el PP governant és una ganga, no t'has de preocupar de complir la llei i no passa res. Passivitat total mentre el nostre patrimoni es degrada dia a dia.

 

- A l'acta de la Junta de Govern nombre 13/2014 de data 1 de juliol hi ha l'aprovació d'un pagament de 5.108,91 euros a l'empresa H202 SPORT GLOBAL, S.L. en concepte de "2 Reixetes Vessar i 8 plaques canto", podrien ampliar el concepte d'aquesta despesa.

Va contestar el regidor d'esports; es tracta de les plaques al costat de la piscina que són molt cares.

- A l'acta de la Junta de Govern nombre 13/2014 de data 1 de juliol hi ha l'aprovació d'un pagament de 481,58 euros a l'empresa TERRA CONSCIENT S.L. en concepte de"Manta tèrmica liquida piscina Port. Abril", podrien ampliar el concepte d'aquesta despesa i el cost total anual previst per aquest concepte.

Va contestar el regidor d'esports. Es tracta d'un consumible , un líquid que fa una capa que impideix que es refredi l'aigua.

- Com cada any, Junta a Junta de Govern hi ha el degoteig de factures corresponents a la "Fira del Vi". Ens podrien facilitar el cost total per les arques municipals d'aquesta fira.

Contesta l'anterior regidor de fires; no el tenen exactament.

Més que sorprenent que a aquestes alçades el regidor de fires no sàpiga dir quin és el cost exacte de la Fira del Vi.

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

Latest Images