Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Resum del 2014 (gener - juny).

0
0
No hi caben en un article tot el que ha passat a nivell municipal durant l'any, però sí que podem intentar fer una menció a allò més destacat de cada mes a nivell de plen i d'acció d'oposició que hem duit a terme. Aqui ho teniu:


Gener

 • Durant el gener el recurs de reposició contra el «decret d'autoajudes», que varem preparar i que va signar tota la oposició, va donar el seu fruit. Encara que mai varen contestar aquell recurs estava massa clar que anavem carregats de raó i el Batle va renunciar a les autoajudes socials del membres de l'Equip de Govern que s'havien atorgat l'estiu anterior, unes "ajudes socials" que s'havien assignat com si fossin funcionaris malgrat el seu càrrec fos polític. Varen acabar acceptant que els doblers previstos es destinassin a l'Àrea de Serveis Socials.

 • Varem preparar una moció que varen signar la resta de membres de la oposició (excepte UMP) per declarar la senyera símbol d'interés local. Va sortir aprovada.

 • Varem presentar al·legacions al Catàleg de Patrimoni demanant, entre altres, la inclusió de Can Franch, la Fàbrica o el rellotge del campanar.


Febrer

 • Varem presentar al·legacions a l'Ordenança de «Convivència» de l'Ajuntament, ja que anava en la linia d'atorgar més potestat multadora a l'Ajunatment en matèria de llibertats públiques.

 • Varem presentar una moció al Ple per anar contra la nova llei de les Administracions Locals del govern espanyol, per anar contra l'autonomia dels ajuntament. La moció es va aprovar. Finalment aquesta llei ha quedat aturada.

 • Es va aprovar definitivament la taxa per matrimonis civils, contra la que ens varem manifestar. Així mateix ens aprovaren un augment de les bonificacions per residents.


Març

 • Demanàrem la eliminació de les barreres arquitectòniques a les platges de Cala Sant Vicenç. Malauradament la resposta municipal no va ser gens positiva, sense ni tan sols intentar cercar solucions.

 • Malena Estrany i Tomeu Fuster varen dimitir de regidors (ja feia uns mesos que havien sortit de l'equip de govern). S'iniciava el procés per substitui-los per part d'altres membres de la candidatura de la Lliga, però fou pru complicat amb moltes renuncies.

 • Al Ple varem presentar una moció per defensar l'assistència sanitària a l'Hospital d'inca, especialment la pediàtrica. Es va aprovar per unanimitat.


Abril

 • Montàrem en col·laboració amb Alternativa, Memòria de Mallorca i ICP l'Abril de República.

 • Varem presentar una moció al Ple per esbrinar la titularitat de l'Església de Cala Sant Vicenç i poder així iniciar un procés de recuperació. Es va aprovar per unanimitat.


Maig

 • Es va fer el Ple d'aprovació definitiva del Pressupost Municipal. Haviem presentat nombroses al·legacions que no es varen tenir en compte i per aquest motiu hi votarem en contra.

 • Conjuntament amb Esquerra varem defensar una moció per l'ús del català estàndart a IB3, respectant la normativa i el criteri de la Universitat.

 • També es va fer un ple extraordinari per l'aprovació inicial del nou Pla General. Hi varem mostrar nombroses reticències anunciant que presentariem al·legacions i que per això obtariem per l'abstenció en la votació esperant que les al·legacions fossin tingudes en compte.


Juny

 • Es va presentar MÉS per Mallorca a Pollença al Convent amb una bona assistència.

 • Es varen aprovar definitivament els preus del Festival 2014 als que els grups de l'oposició haviem demanat més descomptes pels residents, petició que va ser desestimada per l'equip de govern.

 • Hi hagué polèmica entorn de les adjudicacions de serveis a les platges del Moll i les multes que Costes va posar als titulars dels bars, per infraccions promogudes pel propi Ajuntament.

 • Es va fer un ple extraordinari per aprovar el conveni amb la Conselleria de Turisme pel finançament de la peatonalització del Moll. Podent ser un projecte de consens, com en moltres altres ocasions, l'equip de govern va optar per tirar endavant el projecte sense tenir en compte a la oposició. Llavors ja manifestàrem que la peatonalització es quedava a mitges sense arribar a cap acord previ.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Latest Images

Trending Articles