Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10707

El camí tancat és el Vell de Pedruixella

0
0

La setmana passada recolliem al denúncia de l aPlataforma Pro Camins Públics Oberts respecte del tancament del Camí d'Ariant. Després de les manifestacions de l'actual responsable de la finca sembla que en realitat el camí tancat és el Vell de Pedruixella. Per tant es va produir una confusió i la pròpia Plataforma ja va enviar la  rectificació als mitjans de comunicació així com va demanar disulpes a l'amo d'Ariant. Això no treu que el camí realment tancat, el Vell de Pedruixella, és un camí públic municipal. Per tant el mateix que es va dir llavors s'aplica aquí: cal que l'Ajuntament recuperi aquest camí del que n'és titular.

Reiteram que durant aquesta legislatura la feina de recuperació dels camins públics no ha avançat en absolut i que l'actual Ajuntament s'ha convertit en col·laborador dels qui practiquen les usurpacions d'aquests bens municipals.

 

 

PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS OBERTS de Pollença.


EXPOSAM

Que amb aquest escrit rectificam la instància presentada el 9 de desembre del 2014 amb el núm. D’entrada 7813. A la citada instància hi ha els següents erros :

-Primer.- el nom del camí no és Ariant si no camí Vell de Preduixella.

-Segon .- en el catàlec de camins figura amb la numeració 114 i no 105 com diu la instància.

- Tercer .- la ubicació de la reixa esta en el primer tram del camí Vell de Preduixella, que va des de la carretera Vella de Lluc a la carretera M-10 de Pollença a Andratx, Km 6.1. Aquest tram es anomenat camí de les Creus .

Adjuntam fotografies , planol senyalant la ubicació apriximada de la reixa amb una X encerclada i copia de la instància presentada el 9-12-2014.

 

 

 
 
 
El Camí Vell de Pedruixella és el 114 del Catàleg Municipal
 
 
 
 
 

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10707

Latest Images

Trending Articles