Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
People Here Also Viewed:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10932

PP&PI mantenen i cometen nombroses irregularitats 1

0
0

Al darrer ple el batle va donar compte de factures i pagaments per un valor de 251.430,22 euros amb diferents irregularitats posades de manifest per part de les objeccions dels informes de l'interventor i secretària, algunes d'aquestes factures i pagaments es poden raonari entendre però altres responen a situacions irregulars que l'equip de govern PP&PI ha creat o ha demostrat una incapacitat total per solucionar-les. Cal recordar que al ple de setembre ja es va presentar un llistat similar i que PP&PI no tenen més remei que fer-ho en compliment de l'article 2 de a Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local:

" El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. ..."

El que és clar és que PP&PI haurien de fer alguna cosa més que limitar-se a presentar aquestes irregularitats sinó que a més a més haurien de cercar solucions per evitar continuar cometent les mateixes. No només no s'están cercant solucions sinó que en un principi, quan al ple vam demanar explicacions, el batle no volia ni donar explicacions ni deixar a la resta de regidors responsables donar-les. La seva excusa era que les haurien d'haver presentat per escrit, com es fa amb les preguntes registrades al ple. Com li vam dir no té res a veure; no és el mateix que et facin una pregunta que no sàpigas d'on ve i necessites temps per informar-te que uns pagaments irregulars amb informes contraris d'Intervenció o Secretària que es presenten al ple (obligats per la llei) i que evidentment són perfectament coneguts per part dels regidors responsables. A més a més cal dir que a la Comissió Informativa no ens havien donat cap informació de les factures i fins el dilluns abans del ple no les vam poder tenir. Finalment el batle es va dignar a donar i deixar que els regidors responsables donassin les explicacions corresponents.

Es van presentar els següents decrets.

Núm 957.

Intervenció i Secretaria en data 6.octubre de 2014 formulen nota d'objecció en relació a factures per un total de 76.116,30 euros.

Núm 1021

Intervenció i Secretaria en data 20 d'octubre de 2014 formulen nota d'objecció en relació a factures per un total de 55.694,93 euros

Núm 1073

Intervenció i Secretaria en data 4 de novembre de 2014 formulen nota d'objecció en relació a factures per un total de 30.583,71 euros

Núm1108

Intervenció i Secretaria en data 17 de novembre de 2014 formulen nota d'objecció en relació a factures per un total de 89.035,28 euros

Parlant més concretament de les factures

Hi ha factures de pagaments als quals s'hauria d'haver fet un contracte menor i on PP&PI no ha segui cap tipus de procediment contractual. El compliment de la Llei garanteix que les diferents feines i subministraments es contractin de manera transparent i amb les mateixes oportunitats per a tothom :

- Factures del servei de grua, actualment feta per dues empresses. Venim demanant la seva regulació des de la passada legislatura i principi de l'actual sense resultat. Aquest és un dels temes on clarament PP&PI no han volgut fer res.

- Factures de diverses empreses de jardineria. A la passada legislatura es va fer un complet plec de condicions per treure a concurs el manteniment de jardins i zones verdes, una feina que va acabar a un calaix i de la que ni PP ni Pi han volgut saber res.

- Com venim denunciant des de fa cins anys; l’empresa SEARSA CAÑELLAS A.I.E. l'empresa de manteniment de les instal·lacions impulsores d'aigües residuals de Pollença té un contracte del 18 d'agost de 1994 per valor de 7,130.514 pessetes que va caducar al 1996, FA 18 ANYS! .

- Fatures de feines relacionades amb l'enllumenament. A pesar de que es va regular la contractació del manteniment de l'enllumenament del Port de Pollençaés més que evident que es va fer mal ja que la mateixa empresa que va guanyar el concurs segueix facturant nombroses feines que es podien haver inclós als plec de condicions.

A més a més factures de la desoburació canonades, material d'obres, actvitats de socorrisme i aquatiques, treballs de medi ambient, delineació, assessorament lingüístic, cadastre, tècnic esport, joventut, classes de català a persones majors, serveis bedel...

A altres factures es tracten desubministraments i/o serveis que no han seguit cap tipus de procediment contractual dels establerts a la Llei de Contractacions públiques:

. S'hauria de tramitar un procediment de contractació (obert o negociat atenent a l'import de licitació) pel subministrament de material necessari pel manteniment dels serveis d'aquest municipi, dividit en lots en funció del material a considerar com ara material de construcció i elements afins, material de serralleria (eines, panys, claus, cadenes, molls...), lloguer de maquinària, material de ferreteria, material de vidriera, fusteria, pintures, material elèctric, material de fontaneria; material per a productes de jardineria, vestuari i material pel manteniment dels vehicles municipals.

S'hauria de realitzar pels serveis tècnics els corresponents plecs de prescripcions tècniques on es relacionin, per preus unitaris, així com la mediació estimada dels materials i productes objecte de contractació classificant-se per conceptes específics i amb les seves característiques tècniques.

 


Us convidam a la presentació dels dos darrers llibres amb participació del Grup d'Estudis Llibertaris els Oblidats. La presentació serà divendres dia 12 de desembre a les 20h a Can Llobera (plaça Vella de Pollença).

 

Dissabte 13 de desembre 9h. al monument, Pollença

Visita guiada amb experts i dinar al bosc.

Materials que heu de dur:
- Paner o cistella.
- Roba i calçat per trescar pel bosc.
- Plat, tassó, coberts, torcaboques, etc.

Més informació i inscripcions a: alternativaperpollenca@gmail.com

L’activitat és totalment gratuïta i oberta a tothom que tengui ganes de conèixer una mica més aquest món dels bolets.

Us esperam!

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10932

Latest Images

Trending Articles