Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Negociar, cessar i compensa. Moció d'educació.

0
0

Al ple d'aquest dijous presentam dues mocions.Avui parlarem de la que dedicam al conflicte en educació

 El primer que demanam és instar a la Consellera d'Educació, Sra Núria Riera, a que reemprengui les negociacions amb els comitès de vaga amb l'objectiu d'arribar a acords per poder desconvocar la vaga.Des de fa dos anys ens trobam en un context de conflicte educatiu, amb una vaga convocada que es pot reactivar en qualsevol moment d'aquest curs. Hi ha encara vui punts de la taula reivindicativa de la vaga que queden per resoldre i que poden contribuir, de resoldre's amb èxit, a la recuperació d'uns mínims de qualitat en el nostre sistema educatiu:

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció repressiva prèviament i durant la vaga.

2. Retirada del Decret del TIL.

3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols.

4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.

5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.

6. Substitucions immediates de les baixes.

7. Baixes 100% remunerades.

8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost.

9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada.

10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE.

 

  Fa un mes que Núria Riera és consellera d'Educació i de moment, hem assistit a 4 setmanes de reunions i fotografies sense convocar els comitès de vaga i marginant a l'Assemblea de Docents de tota negociació, que agradi o no al PP és un dels actors principals en l'actual escenari educatiu.Només fa uns dies elssindicats es van aixecar de la mesa sectorial d'educació en constatat la manca de voluntat negociadora de la Conselleria d'Educació (article)

El segon que demanam a la Consellera d'Educació és que cessi dels seus càrrecs al Director General de Planificació i Infraestructures, Bartomeu Isern i a la Directora General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà. Les sentències del TSJIB en relació a l'anul·lació del Decret TIL i els autos posteriors en relació a la suspensió cautelar de l'ordre de desenvolupament del mateix  posen en qüestionament l'única tasca rellevant que la Direcció General d'Innovació venia desenvolupant durant aquesta legislatura, essent la seva nefasta gestió del TIL una de les principals causants del conflicte. El fet que la Consellera assumís personalment la resolució dels expedients als directors de Maó i el posterior arxivament d'aquests ha posat en qüestió la tasca realitzada des de la Direcció General de Planificació, que hauria actuat d'una manera injustificable en el tema dels expedients.És totalment incomprensible és que  tant na Bel Cerdà com en Bartomeu Isern no hagin estat cessats  o hagin dimitits. A part del que la Justícia mana, res sembla haver canviat amb aquesta nova consellera, que segueix jugant a l'ambigüitat i al doble discurs.

 El tercer que demanam és instar a la Consellera d'Educació a que la Conselleria es faci càrrec de les despeses que la suspensió del TIL pot ocasionar en aquells centres que ho necessitin (ja sigui en canvi de llibres de text o en readequació de les plantilles per poder recuperar els programes de seccions europees si així ho decideixen els centres).La comunitat educativa de Pollença, i per extensió la de totes les Illes Balears, ha fet un gran esforç durant aquests anys per impedir el deteriorament del nostre sistema educatiu i no ha de pagar ara una gestió educativa irresponsable i antisocial.

Na Bel Cerdà i en Bartomeu Isern han de seguir el camí de na consellera i en Estarellas. 

 

El portaveu dels grup municipal Alternativa per Pollença (A) presenta a consideració del ple, per tal que sigui estudiada, debatuda i votada, la següent moció per ser inclosa a l’ordre del dia del proper ple ordinari d'octubre.

Atès que des de fa dos anys ens trobam en un context de conflicte educatiu, amb una vaga convocada que es pot reactivar en qualsevol moment d'aquest curs.

Atès que hi ha encara molts de punts de la taula reivindicativa de la vaga que queden per resoldre i que poden contribuir, de resoldre's amb èxit, a la recuperació d'uns mínims de qualitat en el nostre sistema educatiu.

Atès que les sentències del TSJIB en relació a l'anul·lació del Decret TIL i els autos posteriors en relació a la suspensió cautelar de l'ordre de desenvolupament del mateix ens situen en un escenari nou que elimina un dels elements importants de bloqueig en el conflicte.

Atès que aquestes sentències posen en qüestionament l'única tasca rellevant que la Direcció General d'Innovació venia desenvolupant durant aquesta legislatura, essent la nefasta gestió del TIL una de les principals causants del conflicte.

Atès que el fet que la Consellera assumís personalment la resolució dels expedients als directors de Maó i el posterior arxivament d'aquests ha posat en qüestió la tasca realitzada des de la Direcció General de Planificació, que hauria actuat d'una manera injustificable en el tema dels expedients.

Atès que dins la mateixa Conselleria d'Educació s'han produït canvis, no només de persones, sinó també en la manera com aquesta institució es relaciona en les darreres setmanes amb la comunitat educativa

Atès que la comunitat educativa de Pollença, i per extensió la de totes les Illes Balears, ha fet un gran esforç durant aquests anys per impedir el deteriorament del nostre sistema educatiu i no ha de pagar ara una gestió educativa irresponsable i antisocial

Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació, si procedeix, la següent proposta

ACORDS

1- Instar a la Consellera d'Educació, Sra Núria Riera, a que reemprengui les negociacions amb els comitès de vaga amb l'objectiu d'arribar a acords per poder desconvocar la vaga.

2- Instar a la Consellera d'Educació a que cessi dels seus càrrecs al Director General de Planificació i Infraestructures, Bartomeu Isern i a la Directora General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà.

 

3- Instar a la Consellera d'Educació a que la Conselleria es faci càrrec de les despeses que la suspensió del TIL pot ocasionar en aquells centres que ho necessitin (ja sigui en canvi de llibres de text o en readequació de les plantilles per poder recuperar els programes de seccions europees si així ho decideixen els centres).


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Latest Images

Trending Articles