Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Sanció ocultada al Patronat de la Residència

0
0

El 9 de juliol de 2012 la Conselleria de Salut va notificar a l'Ajuntament la interposició d'una sanció per l'incompliment del protocol de prevenció de la legionel·losi a la Residència Social de Pollença.

Des de llavors ençà l'equip de govern ha tramitat un recurs d'alçada que fou desestimat en la majoria de les seves al·legacions (només en fou acceptada una de quatre) imposant finalment una multa de 6.900€ a l'Ajuntament per no presentar els certificats de neteja i inspecció anuals, no presentar les analítiques de legionel·la i tenir registres de manteniment de les instal·lacions incomplets.

Aquesta sanció hauria d'haver estat informada i tractada en el si del Patronat de la Residència, on hi tenen representació tots els grups polítics municipals, i hauria d'haver estat aquest organisme, en els seu cas, el que aprovàs els recursos a aquesta sanció (veure estatuts) També, si hagués estat informat, hauria estat aquest Patronat l'encarregat de depurar les responsabilitats en el deure del manteniment de les garanties sanitàries a la Residència.

Han passat més de dos anys des de que es va notificar la sanció i no ha estat fins que el pagament de la mateixa ha estat aprovat a la Junta de Govern l'1 de juliol de 2014 (veure acta) que ens hem assabentat (quan se'ns ha notificat l'acta de la junta, fa poques dates) que existia aquesta sanció. La darrera junta del Patronat de la Residència ha tingut lloc l'1 d'octubre i tampoc es va fer cap menció del pagament de la sanció.

Deploram la manca d'informació que ofereix l'equip de govern en les qüestions en que no hi tenen interés de ser transparents. A més en un cas de deficiències sanitàries en un indret tan sensible com és la Residència. Tot i l'apariència de comunicació que pretén oferir l'equip de govern, aquesta es queda en simple propaganda i es continuen ocultant els temes que no interessa que trascendeixin.

Tornam a reclamar que tant el Patronat de la Residència com la resta d'organismes autònoms (Consell de la Ràdio Municipal, Consell de l'Escola de Música, etc) siguin òrgans de desició reals i que no se'ls buidi de contingut passant per alt els seus estatuts.

També reclamam que en matèria de Serveis Socials, a banda de les grans actuacions, tant el dia a dia de les persones que en son usuàries i al bon funcionament i gestió dels serveis municipals tingui l'atenció que mereix per part dels responsables polítics.

Respecte de les explicacions donades ahir pel batle en els mitjans de comunicació cal dir que tant els fets sancionats com tot l'expedient posterior es varen tramitar íntegrament dins aquesta legislatura, per tant està fora de lloc dir que és una cosa «de la legislatura passada».

També dir que el que s'hagin fet obres que hagin renovat les instal·lacions no té res a veure amb aquest assumpte, donat que la denúncia no va ser per instal·lacions incorrectes, sinó per no per no aplicar els controns de la legionel·la.

Finalment recalcar que a aquestes alçades no té cap sentit que s'intenti desviar la culpa cap als treballadors. Si hi havia cap responsabilitat l'Equip de Govern la va assumir tota quan no va dur aquest tema al Patronat de la Residència, quan no va fer cap expedient d'invastigació dels fets i quan el recurs d'alçada defensa l'actuació municipal. Tanmateix no és aquest el sentit de la nostra denúncia pública, ara ja no és el moment de cercar culpables especialment considerant que el Director de llavors fa temps que ja no hi és. Allò que trobam reprobable és el fet d'haver usurpat al Patronat la seva capacitat d'estar informat i decidir sobre la qüestió, amagant-ho fins que la feina de la oposició ho ha tret a la llum. Una qüestió important ja que, segons en va dir la regidora Cerdà, va influir en la decisió del canvi de Director.

(Nota: Com es pot veure a l'acta de la junta de Govern, a sobre finalment s'han hagut de pagar 7.245 €, la multa amb un recàrrec del 5% per no haver-la feta efectiva en els terminis indicats, una mostra més de deixadesa o premeditat descuid)

Veure notícia a l'Ara Balears

Veure notícia al Diario de Mallorca 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Latest Images

Trending Articles