Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

Modificar el contracte i recuperar la neteja viària

0
0

Finalitza la legislatura i se segueixen incomplint clàusules molt importants de control de la feina de l'empresa de neteja viària. Per això, des d'Alternativa per Pollença demanam a l'equip de govern iniciar l’expedient administratiu per a la modificació del contracte de l’empresa de neteja viària i descomptar els serveis que l’empresa no presta. A més, en el moment que sigui possible a des d'Alternativa recuperarem i municipalitzarem aquest servei.
____________________________________________________________________________
El passat dijous vam assistir a la presentació de l'informe del seguiment de la qualitat del servei de neteja viària (opinió ciutadana i l'evolució de la qualitat tècnica). Des d'Alternativa per Pollença valoram  positivament aquesta presentació, però a la mateixa vam constatar la falta de control que hi ha hagut tota la legislatura sobre el servei de neteja i l'incompliment d'importants clàusules del plec de condicions.


Informes com el del dijous són un requisit del plec de prescripcions tècniques de la neteja viària i se n'hauria d'haver fet un cada any i l’empresa hauria d'haver cobrat una part variable (entre un 10 i un 15%) en funció dels resultats de les mateixes (annex IV del plec de condicions). O sigui, l'informe que es va presentar dijous per primera vegada hauria de ser el quart: no s'han fet els informes de 2011, 2012 i 2013. Cal dir que estam parlant d'un dels serveis més costosos de l'Ajuntament; actualment pagam 838.909,68 euros. Segons l'informe del 2014, que no s'ha comparat amb informes anteriors, la quantitat amb la que s'ha bonificat a l'empresa dins la categoria d'import de serveis imprevist serà de 3.918,36 €. Evidentment al no haver-se fet informes anteriors no sabem si es podia haver estalviat doblers l'empresa o l'Ajuntament.


A la reunió també vam constatar que es manté l'incompliment de les clàusules 7, 8  i 9  del plec de condicions segon la qual l'empresa adjudicatària, de forma coordinada amb l'Ajuntament, hauria d'haver obert un apartat de neteja viària vinculat a la plana web de l'Ajuntament a finals del 2010. Aquest apartat hauria de tenir dades obertes al públic d'interès del ciutadà: rutes, horaris, recomanacions, serveis realitzats, etc i una interficie de comunicació i relació entre l'usuari, la companyia i l'Ajuntament (suggeriment, queixes, etc). Els registres de totes les incidències (tant del públic com de l’Ajuntament) haurien de ser contestats per l’empresa adjudicatària en el mateix formulari web en un màxim de 48 hores, explicant la resposta adoptada per a la solució de la incidència, permetent l’aportació de tota la informació necessària per a documentar la correcta solució de la mateixa (especialment fotografies).


A la reunió, el regidor de serveis, va dir que el web, facebook i la línia verda funcionaven molt bé a l’hora de recollir queixes, cosa que no dubtam, però que poc té a veure amb les clàusules del plec de condicions. Era l'empresa i no l'Ajuntament qui havia de posar en marxa una plataforma de seguiment del contracte. El tècnic de medi ambient va afegir a la resposta del regidor que l'empresa que havia de facilitar la plataforma tècnica havia tingut problemes tècnics i econòmics... Això pot ser una bona raó per no posar en marxa el servei al 2012 però dos anys després ja s'haurien d'haver cercat alternatives per fer complir a l'empresa concessionària les clàusules abans indicades, però no només no s'ha fet sinó que arriba el final de la legislatura i sembla que no tenen cap intenció de fer complir aquestes clàusules.


Aquest incompliment del plec de condicions de la neteja viària ens sembla molt greu i d'una irresponsabilitat total. Per tot això, Alternativa per Pollença demanam a l'equip de govern iniciar l’expedient administratiu per a la modificació del contracte existent amb l’empresa que presta el servici de neteja viària i descomptar els serveis que l’empresa no presta i que són un greuge comparatiu respecte a la resta d’aspirants en el procés de licitació. Per altra part, des d'Alternativa volem posar de manifest que, ja que estam compromesos en la defensa dels interessos col·lectius i per tant dels béns i serveis públics, en el moment que sigui possible recuperarem i municipalitzarem aquest servei.


 

Divendres 24 us esperam a l' assemblea popular oberta a les 20:00 a l'edifici cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

Latest Images