Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Passes enrere en la preservació de l'Ullal

0
0

En la nova proposta del Pla Hidrològic de les Illes Balears que ha preparat la Conselleria de Medi Ambient, Territori i Agricultura del conseller Gabriel Company s'ha modificat la delimitació de la zona humida de l'Ullal, al Port de Pollença, eliminant les anomenades “zones d'aiguamoll potencial” Això ha suposat que una bona part de la parcel·la quedi sense protecció, obrint la porta a futurs desenvolupaments urbanístics.

Des del PSM deploram que s'hagi donat aquesta passa i constatam quines eren les vertaderes intencions del conseller quan va tornar a posar el Pla a exposició pública: no cercar un major consens, sinó eliminar algunes de les proteccions que marcava l'anterior pla.

També lamentam la col·laboració del batle de Pollença en aquesta desprotecció, ja que des del començament ha defensat la urbanització d'aquesta parcel·la (veure). Constatam també la connivència entre el Batle (obviant que el Ple per unanimitat va decidir no al·legar al Pla Hidrològic), el Conseller i el grup promotor per edificar justament en aquest solar.

Precissament la zona desprotegida és la més propera a la via de circumval·lació, zona que si s'urbanitzés aïllaria paisatgísticament la zona humida, suposant un mal irreparable a l'entorn.

El Port de Pollença compta amb gran quantitat de solars vacants sobre els que es podrien plantejar les modificacions urbanístiques adients per construir-hi hotels de cinc estrelles, però en cap cas fer-ho a costa d'una zona humida.

Veure articles anteriors sobre l'Ullal (Especullal, Indemnitzacions, Al·legacions 2, Al·legacions 1...)

El nou Pla Hidrològic. En color blau la zona humida i en vermell la part de la parcel·la que ha quedat sensecap protecció.

 
Les visites del Conseller Biel Company (a l'esquerra) al nostre poble no ens han duit res de bò.
 
 
Ultima Hora 25-5-2013
 
 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Latest Images