Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10472

Cal restaurar la fàbrica (informe 2)

0
0

Com us vam informar al mes d'abril l'Ajuntament va rebre la resposta a l'infome que havia demanat al Consell de Mallorca en juny del 2012 sobre una possible tramitació de declaració de runa de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató (Dos anys per fer l’informe de la fàbrica). Continuam resumint l’informe del Consell.

L’informe parla del futur dels edificis industrials; existeix un ampli ventalll d’usos, donades les característiques funcionals, formals i espacials d’aquesta tipologia edificatòria (espais amplis i diàfans), que s’han destinat en molt de casos a activitats residencials, comercials, culturals, institucionals, etc. De fet a tota Europa tenim exemples d’immobles industrials transformats  en grans museus, però també en complexos comercials o esportius. Això só aquests edificis sempre han de conservar els seus trets fonamentals. Al cas de la fàbrica l’informe  diu que els usos no s’han de dirigir tant sols a la conservació d’elements puntuals sinó a les seves distribucions espaials i als seus espais funcionals. Recordam que el batle en més d’una ocasió ha parlat de només conservar la façana de la Fàbrica, el que és rebutjat per aquest informe.

Per tant en els nous usos de Can Morató s’hi hauria de preservar la seva integritat material i espaial, mantenint les visuals sobre les naus diàfanes i sobre els espais lliures, però podent-hi desenvolupar activitats de múltiple naturalesa que no perjudiqui aquests principis ni els que estableix la Llei 12/98 pel que fa als Béns Catalogats.

Cal conservar i restaurar amb el principi general de mínima intervenció i d’intervenció progressiva de menys a més.  En el cas de can Morató, existeixen uns trets que són clarament a conservar, com ara la volumetria, l’espaialitat, la lectura de la part administrativa, la residencial, i les pròpiament fabrils i de tractament de materials, i existeix una realitat física molt deteriorada, que conduirà, necessàriament a actuacions de restauració i fins i tot en alguns casos de reconstrucció (quan presenti unes patalogies tan greus que en faci impossible la seva restauració).

Les intervencions diu l’informe que hauran de venir determinades amb uns estudis de l’estat actual, uns diagnòstics de les patologies, etc i finalment dels pertinents projectes de restauració. Una declaració de runa a un bé protegit no té perquè acabar amb la demolició de l’element sinó ben al contrari, una declaració de runa pot acabar amb la necessitat de reconstrucció dels elements necessaris per al manteniment i la pervivència del conjunt fabril.

 Les CONCLUSIONS de l’informe són:

1- La fàbrica de teixits de Can Morató, manté els valors aptrimonials que motivaren la seva declaració com a Bé Catalogat per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 4 de febrer de 2002 i per tant, ha de mantenir la protecció de la que gaudeix actualment.

2.- En el cas que es vulguin dur a terme intervencions:

- S’hauran de restaurar tot s aquells elements o parts del conjunt fabril que el seu estat de conservació ho permeti, sempre que comptin amb el seu projecte específic.

- Aquells elements o parts del conjunt fabril que es considerin irrecuperables es podran substituir o reconstruir, sempre que comptin amb el seu projecte específic.

3.- Respecte als usos futurs, s’ha de recordar que a l’expedient de declaració no s’establia cap restricció prèvia, si no, que, com no pot ser d’una altra manera, seran vàlids tots aquells usos que siguin compatibles amb els valors patrimonials que motivaren la declaració de la fàbrica de Can Morató.

 Foto Cati Cladera

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10472

Latest Images

Trending Articles