Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

I torna la polèmica amb els lloguer turístic dels apartaments (I)

0
0

Sembla que està a prop el moment en veurà la llum el decret que reglamentarà la llei turística (llei 8/12 de 19 juliol de 2012), com vàrem informar al seu dia Alternativa va fer sol·licitud al “Defensor del Pueblo” perquè elevés al Tribunal Constitucional un recurs d’Inconstitucionalitat de diversos articles d’aquesta llei, i ens vàrem contestar que havíem d’esperar a que el Reglament fos publicat al BOIB, cosa que sembla propera, ja us informarem d’aquest recurs.

Però no hi ha cap dubte que on hi ha més polèmica és amb el lloguer de apartaments plurifamiliars on l’actual govern del Partit Popular en nega ha autoritzar malgrat les peticions de tots el sectors de les illes manco l’hoteler.

Però no ens enganem, membres de la Conselleria de Turisme i Esports comenten als mitjans de comunicació que aquests apartaments plurifamiliars es poden llogar mediant la Llei d’Arrendaments Urbans, cosa que sense ser mentida no es diu tota la veritat.

Quan parlem de lloguers turístics barregem alguns conceptes, i no tots són lloguers per tant una regulació podria dur a mals entesos com va passar amb la legalització dels habitatges vacacionals on els propietaris d’aquest habitatges es pensaven que també els regularitzarien la situació urbanística.

La Federació Hotelera de Mallorca manifesta que aquests tipus de lloguers és competència deslleial, en part tenen raó com demostrarem al llarg d’aquest article, però no sempre ja que una regularització efectiva i ben feta hauria de deixar a tots contents ja que aquests tipus de lloguers són un producte molt sol·licitat per turisme a l’igual que el “tot inclòs”.

El lloguer a turistes d’aquest tipus d’apartaments baix el paraigües de la LAU no és del tot possible, quan un propietari i un inquilí celebren un contracte de lloguer, ambdues parts tenen unes obligacions, les que per clàusules es detallen dins el contracte i les que legalment estan obligats a complir, el propietari ha de declarar mitjançant la seva declaració d’IRPF els beneficis que li dona aquest arrendament mentre que l’inquilí ha de pagar L’Impost de Transmissions Patrimonial a la modalitat d’arrendament i aquí és quan turísticament comencen els problemes, si el nostre “turista” es nacional o és un estranger on per sort té un NIE (nombre d’identificació d’estrangers) per alguna operació feta a Espanya anteriorment, no tindrem cap problema en liquidar aquest impost (més o manco 7 euros per cada 1000 euros per setmana), en canvi, si el nostre “turista” no té aquest NIE ja no podem liquidar aquest impost i per tant el nostre “inquilí” entraria a la il·legalitat (per 7 euros) i ser considerat “turista” amb els perjudicis que podíem tenir nosaltres. Naturalment aquest contracte hauria de tenir una fiança que s’hauria d’ingressar a l’IBAVI i liquidar el gas, electricitat i aigua corresponents, sense donar cap tipus de servei (neteja, telèfon 24 hores, etc) ja que això serien servicis que tot just poden donar empreses de serveis. Per legalitzar aquest tipus de lloguer tot just s’hauria de dotar al turista d’un mecanisme per poder liquidar aquests 7 euros i podrien ser una cosa semblant als antics “pagos al estado” que un temps es podien comprar als estancs per pagar multes, diplomes, titulacions, etc.

El lloguer a turistes que de veritat agradaria als ciutadans és el mateix que hi ha ara mateix regularitzat a Catalunya per posar un exemple, i perquè no dir-ho ara en fase de revisió pels problemes que està creant entre veïnats, es tracta d’un lloguer on el propietari pot llogar els seu apartament amb serveis com neteja, telèfon 24 hores, etc. però sempre ha de demostrar que qui li fa aquests serveis està complint a la normativa vigent, un exemple, si una cambrera de pisos a un hotel cotitza a la Seguretat Social entre 2 i 3 euros per hora treballada (ja sabem que fan més de les 40 reglamentaries) és just també que el netejador o netejadora d’aquest apartament també cotitzi aquesta quantitat al fons comú de les pensions, ara és la padrina, la germana qui fa la neteja i no s’aporta res a aquest fons comú, aquesta és la competència deslleial que comentàvem anteriorment.

La demanda d’aquests dos tipus de lloguer és molt alta, més de la segona que de la primera i per tant el Govern de les Illes hauria de fer el possible per regularitzar aquest tipus de lloguer sense fer competència deslleial al sector hoteler que ara es queixa i amb relativa raó per aquest fet.

A la segona part d’aquest article us farem veure la quantitat de doblers que passen pel nostre municipi sense que els pollencins em veien ni cinc, un entre altres motius per regularitzar aquest tipus d’oferta.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Latest Images

Trending Articles