Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

Nous abocadors incontrolats 2. Costes de Xorrigo i altres

0
0

El passat 21 de juliol publicàrem unes fotos del cami de servei de la carretera de Manacor a l'alçada de les costes de Xorrigo, devers el Km 14 (carretera Ma-15). Aquestes fotos eren preses el 19 de juliol.

 

Foto 19 de juliol
 
Detall de la foto anterior

El camí de servei és un lloc on passen molts de ciclistes (imatge de Google Maps) i gent que camina, aquests sobretot són els que veuen com de descuidat tenim el medi ambient i que el problema dels abocadors és tan una qüestió d'incivisme de particulars com de manca d'ambició política de les nostres autoritats. Per Google Maps, també es poden veure els abocadors actuals o passats, cosa que amplifica més el problema i és una molt mala imatge de Mallorca a l’exterior, de cara a la nostra font de riquesa principal, que és en el que han convertit l’economia de l’illa: el turisme.

 

Detall del cami de servei a l'entrada de la possessió de Xorrigo
 
Ciclistes baixant les Costes de Xorrigo amb el Pla de Sant Jordi, Palma i la Badia

És ben hora de cercar una solució. En aquest sentit, només a tall d'exemple, tenim el punt verd vigilat de darrera el cementiri de Sant Jordi on es poden dur moltes coses a dipositar,  però en el que no s'admet cap tipus d'enderroc de pedres, rajoles o lavabos... Ens referim a petites quantitats, ja que els que fan obra estan obligats a dur-ho a Mac Insular. Però què passa quan un canvia un lavabo o alguna cosa així? Una cosa no justifica l'altra, però cal fer un pensament en el sentit de facilitar les coses a la gent que és complidora, i, no permetre excuses de mal pagador als que no es poden molestar per res i embruten el nostre territori. Pel que fa a aquest punt verd del cementiri de Sant Jordi, també hem pogut observar que hi ha gent que si no pot accedir-hi, o no li deixen dipositar els enderrocs, després els tira fora del recinte del punt verd, per allà mateix.

Seguint amb les fotos del primer article d'aquesta sèrie, “Nous abocadors incontrolats”, podem veure com, de dia 19 de juliol passat al dia d'avui (7 d'agost), els abocadors de la vora del camí de servei de l'Ma-15 s’omplen a poc a poc.

 

Foto 19 de juliol
 
Foto 7 d'agost
 
Foto on s'observa l'abocador anterior (a mà esquerra) a data de 7 d'agost on el 19 de juliol no hi havia res dipositat
 
Foto del mateix lloc
 
Detall de l'anterior amb targetes pel terra d'una empresa d'un altre poble
 
D'altra banda, podem observar com a l'abocador de Ses Canyes (al final del terme de Palma amb la partió d'Algaida, a l'alçada de la urbanització de Son Gual), hi ha qui ja hi torna tirar coses, començant per la pedrera que és on es veu menys. En aquest cas, el grup municipal Més per Palma (PSM-E i IV) va aconseguir, mitjançant mocions a Cort, que es fes net (podeu cercar en aquest mateix blog com estava aquest abocador, i al dia d’avui per Google Maps encara es pot veure).

 

Pedrera del costat de Ses Canyes a 19 de juliol
 
La mateixa pedrera el mateix dia 19 de juliol

Foto que mostra com estava a 19 de juliol l'antic abocador ja net de Ses Canyes
 
Partió entre Algaida i Palma, a darrera hi ha la pedrera i l'antic abocador
 
Deixalles a Ses Canyes 3
Foto com estava l'abocador de Ses Canyes abans de fer-lo net

A petició de l'Agrupació del PSM del Pla de Sant Jordi també aconseguírem que s'aprovàs, i es fes, la neteja de l'abocador del Camí de Can Guidet (entre sa Casa Blanca i Son Ferriol), després de la intervenció del nostre grup municipal MÉS per Palma.

 

Abocador del camí de Can Guidet a 21 de desembre de 2013
 
El mateix abocador de Can Guidet a 19 de juliol passat
 
Foto del camí de Gan Guidet des d'un altre angle

Finalment hem de dir que no hem aconseguit que es fessin nets els 200 metres aproximats d’abocador al camí de Son Oliveret.

Camí de Son Oliveret
 
Cal cercar solucions entre tots. Primer les dissuassòries i educatives que facilitin als particulars no haver d'embrutar en cap cas. D’altra banda qui embruta ha de tenir la sanció corresponent i s’hauria d’evitar la impunitat en aquest sentit. Cal cercar solucions entre tots.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

Latest Images

Trending Articles