Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10849

Crònica del ple de juny: indignació amb l'actitud del PP

0
0

Un ple, el d'ahir, amb alguns punts ben positius, com l'aprovació de les mocions pel rebuig al decret TIL d'arraconament del català, contra l'atac als municipis del govern d'enRajoy o contra que es faci pagar per fer servir les boies de la Punta de l'Avançada. En canvi va tenir qualque moment lamentable quan el batle va reiterar-se en la seva actitud tancada en referència al Festival de Pollença, aquest pic a compte dels preus de les entrades, fet que va provocar que molts grups de la oposició abandonàssim el debat i ens asseguéssim al lloc del públic.

Podeu seguir la crònica que varem fer en directe a Twitter o a Facebook

Aqui podeu trobar tota la documentació del Ple.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de març de 2013. Veure

Aprovada per unanimitat.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de juny de 2013. Veure

Aprovada per unanimitat.

3.- Pressa de possessió del Sr. Francisco Javier Barba Martín del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

Substitució de la dimitida Mª del Mar Sastre com a regidor del PSOE. Li desitjam sort i ànims.

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de desafectació parcial de l’edifici del centre de dia de Pollença. Aprovada per unanimitat.

La única al·legació presentada per un ciutadà posava de manifest que l'edifici no està en l'inventari de bens, un instrument aturat de de l'any 1989. Al pressupost d'enguany hi ha una partida per actualitzar-lo a proposta de la oposició, tal com és obligatori. L'informe de secretaria, emperò, no considerava que això fos un impediment prou gran per impossibilitar la desafectació, que permetrà a AFAMA instal·lar-se a l'edifici, en compliment del conveni aprovat al mes passat. Podeu veure l'informe de Secretaria.

Rebutjada l'al·legació i aprovada definitivament la desafectació per unanimitat.

5.- Aprovació, si procedeix, de la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Sant Domingo.

Una reclamació feta per molts de grups ja dins la legislatura passada. Es regula el que han de pagar els usuaris de la Residència i les ajudes econòmiques que podran tenir, però ara tenint en compte, a banda de la seva pensió, també les seves propietats i rendes. Varem anunciar que hi presentaríem al·legacions per fer els preus més justos i equilibrats i per regular millor amb quins criteris s'ajudarà als que no puguin pagar tot el preu mensual. Podeu veure l'ordenança, informe de intervenció i estudi econòmic.

Aprovada per unanimitat

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença.Veure.

En l'assumpte del Festival és més que evident que l'equip de govern PP-Lliga, amb el batle al capdavant, ha ignorat completament les propostes que li hem fet molts partits de la oposició. El Festival s'ha organitzat tard i malament, amb una contractació de Director Artístic que simula un contracte negociat, convidant a amics d'en Joan Valent que ni tan sols s'han presentat. Ara, a darrera hora, i després d'enterar-nos per la premsa, el batle volia que el Ple aprovà la reducció de preus de les entrades sense haver-nos ni explicat a quins concerts correspondrien aquests preus. En el mateix Ple ens presentaren els cincs concerts del Festival. Des del PSM varem protestar per les acusacions del Batle, que davant la seva mala gestió només ha sabut culpabilitzar a la oposició (?!?!) i acusar-nos “de no voler Festival” quan qui està fent tot el possible per carregar-se'l és ell. Volem la baixada de preus de les entrades, però també volíem participar de les decisions que afecten a tot el Festival , no només en aquesta part tan concreta. Davant aquesta actitud del batle, tant nosaltres com A, PSOE, ERAM i els No Adscrits ens varem aixecar i ens asseguérem al lloc del públic per no participar d'aquest esperpent muntat pel batle en el que ha perdut absolutament els papers.

Aprovat únicament amb els vots del PP, PI i UMP (9)

7.- Moció d’Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra en contra de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local. Veure.

Aquesta moció era per manifestar-se contra el projecte del govern Rajoy d'atacar les competències i l'autonomia dels Ajuntament, acusant-los novament de ser els culpables de la crisi, quan són les administracions que tenen manco dèficit, sense tocar, emperò, altres administracions d'inutilitat més que demostrada: Ministeris duplicats, Monarquia, Senat, Delegacions del Govern... Una excusa més per atacar i privatitzar els serveis que ofereixen els ajuntaments.

Aprovada. A favor: 10, A, PSM, PSOE, ERAM, CIUP, LLR, T. Fuster – Abstencions: 6, PP, UMP.

8.- Moció d’Esquerra i PSM sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Pollença. Veure.

Una iniciativa per per el pagament de l'IVA i l'IRPF a l'Agència Tributària de les Illes Balears en lloc de l'Agència Tributaria estatal. Una mesura que legalment no està contemplada, però que s'ha aplicat a alguns ajuntaments, especialment a Catalunya, com a mostra de la voluntat que els impostos recaptats a Balears es quedin aquí, evitant l'espoli fiscal que patim.

Rebutjada. A favor: 3, ERAM, PSM, T. Fuster – Abstenció: 6, LLR, A, CIUP, UMP – En contra: 7, PP, PSOE

9.- Moció presentada per PSM. CiU, Lliga, Alternativa, ERAM i PSOE de rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el tractament integrat de llengües TIL als centres educatius. Veure.

El Decret TIL, que amb l'apariència de fomentar el trilingüisme, l'únic que pretén és araaconar la llengua catalana en un dels pocs àmbits on conserva la seva vitalitta: l'ensenyament. A la moció inicial presentada pel PSM tant CIUP com A hi feren aportacions que s'incorporaren i que agraim. El PP, tot i de paraula dir que s'havien fet les coses malament amb aquest decret, no hi va voler votar a favor de la moció.

Aprovada. A favor: 10, PSM, A, LLR, CIUP, PSOE, ERAM, T. Fuster – Abstencions: 6, PP, UMP.10.- Propostes/Mocions d’urgència

Moció urgent de defensa del fondeig gratuït a la Punta de l'Avançada. Veure.

Una qüestió que ha generat polèmica els darrers dies i sobre que els grups de l'oposició PSM, A, PSOE, UMP, ERAM hem volgut mostrar que estam en contra que es cobri per amarrar a la zona de la punta de l'Avançada. El batle va voler escampar la responsabilitat remuntant-se a l'any 1999. El cert, emperò, és que qui va començar els cobraments a Formentor fou el govern de Jaume Mates i qui els ha començat a l'avançada ha estat el govern de Bauzà-Company.

No qüestionam la necessitat de protegir el fons de la zona de l'Avançada controlant els fondejos mitjançant boies, tal com diu el Pla de Gestió de les Badies de Pollença i Alcúdia, però sí el fet que es cobri per fer-les servir amb un clar afany recaptatori i de negoci per l'empresa que ho fa. El batle va reconèixer que el seu company, el Conseller de Medi ambient Gabriel Company, no li va consultar res ni el va informar. Un altre descoordinació Ajuntament-Govern, i això que són del mateix partit.

Aprovada. A favor: 10, PSM, A, PSOE, CIUP, UMP, ERAM – Abstencions: 6, PP, LLR.En aquest punt ja eren les dotze de la nit i per tant el ple es va haver d'acabar sense dació de compte ni precs i preguntes.

 

Després d'ignorar a la majoria de la oposició durant tot el procés de preparar el Festival de Pollença pel 2013 (veure article anterior), ara, perque no li queda més remei per imperatiu legal, el batle ens vol fer votar el preus de les entrades per un concerts presentats just a l'inici del Ple.

 

 
Molts grups de la oposició no hem volgut participar de la votació sobre els preus de les entrades i ens hem assegut al lloc del públic. S'han quedat votant el PP, PI i UMP.
 
 

 
BONES FESTES DE SANT PERE !
 
 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 10849

Latest Images

Trending Articles