Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10840

El nou pla hidrològic; una amenaça la zona humida de l'Ullal

0
0

El Govern  ha tret a exposició pública el pla hidrològic de Balears, que modifica el que va deixar enllestit el Pacte i que es va aturar a Madrid durant mesos al 2011 pendent d'aprovar pel Consell de Ministres en aquell moment del PSOE.

El nou pla hidrològic del PP (Partit Paleolític), entre altres desastres (com l'increment previst en la dessalació d'aigua) redueix l'espai protegit de les zones humides eliminant les àrees humides "potencials", que es podien recuperar i a les quals s'establia el màxim nivell de protecció urbanística, igual que en la zona humida i, per tant, no s'hi podia construir.  En total, 20 zones humides de les Balears veuran reduïda de manera considerable la seva àrea de protecció com les zones humides de l'Ullal i S'Albufereta.

Ara al no delimitar les zones humides potencials, les actuacions que es realitzen en aquestes zones no estan subjectes a cap control ni regulació, el que pot donar lloc a efectes que poden ser molt negatius sobretot en la zona humida de l'Ullal on ara l'Ajuntament es pot plantejar deixar construir, el que és un perill evident amb tots els moviments especulatius que ha hagut a la zona defensats tan per l'arquitecte municipal, en Rafel Balaguer, com pel batle, en Tomeu Cifre.  

A  Alternativa consideram a més  a més que la no delimitació de les zones humides potencials  suposa un incompliment d'una legislació superior: la Llei de l'Aigua de 1985 i el seu reglament, que, a l'article 276, especifica que l'inventari de les zones humides ha d'incloure les superfícies que, mitjançant les adaptacions corresponents, poguessin recuperar o adquirir aquesta condició. Les zones humides potencials, per la seva ubicació són importants per regular el cabal d'aigua que rep la zona humida actual i funcionen com a perímetre de protecció.

L'Article 113 de l'esborrany “considera d'interès públic, la conservació, recuperació, millora i l'ús racional de les zones humides de Illes Balears, incloses al Catàleg de Zones Humides de Illes Balears”. No obstant això, el Pla no imposa l'obligatorietat de les zones humides al seu estat original en els casos on no s'hagi obtingut informe positiu de l'Administració hidràulica per escometre aquestes intervencions, la qual cosa suposa una incoherència total pel que fa a la legislació en vigor en el seu moment i a l'article del Pla esmentat.

A Alternativa ja vam presentar al·legacions a l'anterior exposició pública del Pla Hidrològic sense haver obtingut resposta a les mateixes i el tornam a fer ara i demanam:

1- Recuperar la figura de zones humides potencials i la seva corresponent cartografia tal com era a l'anterior esborrany del  Pla Hidrològic i com indica la legislació superior: la Llei d'Aigua de 1985 i el seu reglament que en l'Article 276 que especifica que l'inventari de les zones humides, ha d'incloure “les superfícies que, mitjançant les adaptacions corresponents, poguessin recuperar o adquirir la condició de zones humides.” Igualment l'Administració hidràulica ha de regular les actuacions que es realitzen en aquestes zones, per  garantir la millora de l'estat dels aqüífers i conservar la biodiversitat dels hàbitats i de les espècies dels mitjans aquàtics i aiguamolls. Al cas específic de Pollença cal recuperar les zones humides potencials:

MAMTO4 S’Albufereta de Pollença.

MAZH02: Prat de l'Ullal.


2- Restaurar al seu estat natural les zones humides que s'han alterat, impermeabilitzat mitjançant obres, compactació o farciments, posterior a la Llei d'Aigua de 1985.

Anteriors articles sobre la zona humida de l'Ullal.

Aquesta és la delimitació a l'actual Pla hidrològic

 

I aquesta l'anterior delimitació, amb les zones humides potencials

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10840

Latest Images

Trending Articles