Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Avui, Ple Extraordinari sobre el nou Pla General.

0
0

Aquest dilluns hi haurà una sessió extraordinària de Ple a l'Ajuntament per dur a aprovació inicial l'adaptació del Pla General al Pla Territorial de Mallorca.

També es produirà la presa de possessió com a regidora de Teresa Ferré, de Convergència i Unió per Pollença, que substitueix en Miquel Ramon.

Però el punt principal és el del Pla General. L'adaptació al Pla Territorial de Mallorca era una exigència des que el Consell de Mallorca el va aprovar a l'any 2005 i de llavors ençà fa molts anys que el nostre ajuntament pretén aquesta adaptació, havent encarregat aquesta feina a una empresa externa especialitzada, GAAT. En principi era una adaptació ineludible per poder modificar el Pla General en qualsevol aspecte, però d'ençà de l'aprovació de la “Llei Company” l'any 2012 i la posterior Llei del Sòl, que entrarà en vigor el proper 30 de maig, aquesta necessitat ja ha desaparegut i els ajuntaments poden anar fent modificacions del seu planejament sense haver-lo d'adaptar al Pla Territorial. Això no significa que el PTM no sigui d'aplicació en els municipis no adaptats, ja que hi ha normes d'aplicació directe i altres que s'hauran d'incloure en fer l'adaptació.

El primer que crida l'atenció és que ha estat el propi PP qui ha aprovat en solitari la nova Llei del Sòl (només hi donà suport l'ex del PP Antoni Pastor, del PI) i ara els ajuntaments dirigits pel mateix PP tenen foc dins les sabates per aprovar inicialment les seves adaptacions de planejament i així no haver d'adaptar-se a la Llei del Sòl, evitant perdre la feina feta fins ara.

També s'ha de dir que el procés per preparar aquesta aprovació inicial ha estat molt més transparent i participat amb els partits de l'oposició, al contrari del que va passar amb el catàleg de patrimoni. Hi trobam a faltar, com passa amb altres projectes municipals, que aquesta transparència i participació s'hagi fet extensiva a la ciutadania. Molts ciutadans veuran afectades les seves propietats per les disposicions del nou Pla General sense que ni tan sols ho sàpiguen, ja que no s'avisa particularment, i sense que s'hagin pogut formular propostes prèvies. Es dirà que ja hi haurà temps amb el termini d'exposició pública, però no és el mateix, ja que des de l'aprovació inicial les disposicions més restrictives ja entren en vigor (en canvi per les més permissives es conserven les de l'actual planejament, és el que la legislació anomena embullosament “suspensió cautelar de llicències”, ja que no és que es suspenguin, sinó que s'apliquen els dos planejaments -l'antic i l'aprovat inicialment- amb les mesures més restrictives dels dos quan hi ha contradiccions).

A banda de l'adaptació pura al Pla Territorial també s'inclouen modificacions per propia iniciativa de l'Ajuntament, que molt resumidament son les següents:


  • Modificació i creació d'”unitats d'actuació” en àmbits on hi ha zones verdes per evitar haver de pagar indemnitzacions a canvi de donar edificabilitats que compensin aquestes indemnitzacions. Entre aquestes cal destacar:

  • Les zones verdes del Calvari, unides a l'urbanitzable annex al Pont Romà.

  • Una altra zona verda i carrer a prop també del Pont Romà.

  • La zona verda de davant la fàbrica de Can Morató.

  • Una zona verda a canvi de la possibilitat de construir dos habitatges devora l'Hotel Molins de Cala Sant Vicenç

  • També la rebaixa de 50.000 a 14.000 m2 de la superfície mínima de parcel·la per edificar en una zona que s'anomena “agrícola extensiva” al nostre Pla General des del 1990.

  • L'augment de 14.000 a 21.000 m2 de la superfície mínima de parcel·la per edificar habitatges en sòl rústic en les zones de “planejament coherent”.

  • S'inclou en Pla Especial del Centre Històric dins el Pla General per tenir un sol document, més coherent i corregint els elements que dels del 1992 han donat més problemes.


La llàstima és que un document com aquest, tan important i que condiciona el futur del municipi per molts anys -ara encara pagam les conseqüències, algunes bones i altres dolentes, del planejament del 1990- es gesti dins els despatxos tan lluny de la ciutadania. Caldria haver pogut explicar-ho d'una manera planera i entenedora, exposant els plànols a un lloc públic i accessible per tal que tothom hi tingués fàcil accés i hagués pogut opinar-ne. L'excessiva construcció de la segona línia del Moll, l'aspecte abandonat del front a la carretera de Pollença, el trist aspecte de l'entrada per Can Morató o la proliferació d'edificacions poc integrades en alguns llocs singularment inapropiats són conseqüència de les determinacions del Pla General. Com que d'aquí a les properes eleccions municipals veiem molt difícil que es pugui fer l'aprovació definitiva d'aquesta modificació del Pla General, des del PSM ja agafam el compromís de donar-li major publicitat i participació si en un futur ajuntament tenim capacitat suficient de govern per fer-ho.

Des del PSM tornam a posar a disposició pública part dels documents del Pal General que avui es duran a aprovar -tots és impossible pel seu volum-, una feina que hauria d'haver fet el propi Ajuntament, i quedam a la vostra disposició per qualsevol suggeriment. Una vegada feta l'aprovació inicial donarem compte del període per fer al·legacions.


En aquest enllaç trobareu els plànols de sòl rústic, sòl urbà, les ordenances i les modificacions de darrera hora.(disponible en haver-se pujat).Primer.- Convocar sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 19 de maig de 2014, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.


Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:


1.- Pressa de possessió de la Sra. Maria Teresa Ferré Hernández del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença


2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM)”

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Latest Images