Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10707

Plantilla i pressupost d'EMSER són millorables (Consell d'Administració d'EMSER 1).

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4

El passat divendres vam assistir al Consell d'administració d'EMSER. Al Consell a més del Gerent d'EMSER, la secretària i l'interventor van assistir per part de l'equip de govers; el batle, na María Buades i  Martí Roca. I per part de l'oposició el nostre portaveu, en Pepe García En aquest moment caldria substituir a na Malena Estrany que no va assistir. Avui publicam un primer article sobre el tema. Tant a la plantilla com al pressupost pensam que es poden fer les coses millor.

1.-  Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis d'assessoria comptable.

Aprovada amb la nostra abstenció per falta d'informació prèvia.

Adjudicada a favor de l'entitat Llop Asesores SL per un import de 7.865 euros IVA inclós.

2.- Aprovació, si procedeix  del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques relatiu al contracte de subministrament d'una caixa comptactadora.

Aprovada amb la nostra abstenció per falta d'informació prèvia.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de contractació, del ple de clàusules administratives i de prescripcions tècniques relatiu al contracte de subministrament d'un camió  compactador per la recollida RSU.

Aprovada amb la nostra abstenció per falta d'informació prèvia.

Al pressupost hi ha una partida de 212.350 euros.

4.- Dació de compte de resolucions de la Presidència

- Adjudicació del servei de la pòlissa de responsabilitat civil/patrimonial a favor de l'entitat Segur Caixa Adeslas SA per un import 10.680 € (IVA inclós).

5.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de pressupost  i plantilla de l'exercici 2014.

Aprovats amb el nostre vot en contra

El primer que hem de dir és que l'aprovació de la plantilla no figurava a l'ordre del dia i no s'ens va donar abans del Consell (com gran part de la informació que es debatia i votava al Consell).

Respecte a la plantilla una nota informativa de la TAG indicava la situació irregular de dues contractacions realitzades en frau de llei. Aquestes situacions no són noves i fa temps que s'haurien d'haver solucionat.

Es tractaria del contracte de relleu per substituir la part de la jornada que no realitzava l'encarregat del servei d'aigües, en situació de jubilació parcial i, una vegada jubilat de manera definitiva s'hauria d'haver extingit la seva relació contractual amb l'empresa. Continua treballant realitzant funcions d'administrativa amb un contracte d'obra i servei sense que a la plantilla de personal hi figuri  una plaça d'administratiu vacant. Així mateix hi un oficial 2ª que té un contracte per obra i servei sense que tampoc consti cap plaça vacant en plantilla i pressupostada.

A l'aprovació de la plantilla també vam comentar que en el servei d'aigües no tenien encarregat, no hi ha cap oficial primera en actiu, ja què l'únic, actualment de baixa, que té aquesta plaça treballa un 25% de la jornada (jubilació parcial) i el contracte de substitució s'ocupa amb un oficial de 2ª.  Per culpa de la reforma RD 20/2012 del govern central no es pot convocar aquesta plaça. (anomenat eufemísticament "de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad", un absurd que realment facilita la privatització de serveis i impideix contractacions necessàries per l'Ajuntament)  El que ja no resta tan clar és que no es puguin fer proves de promoció interna interna, alguns Ajuntament les han fet però sembla que no són acceptades per l'administració central.

Respecte al pressupost (el podeu veure abaix) el que s'ens va presentar era molt esquemàtic i francament millorable, posteriorment s'ens ha enviat una mica millorat desglossat per grups de despeses. Consideram que el pressupost de l'empresa municipal hauria de ser molt més detallat. El pressupost és d'un total de 5.422.000 euros.

Un tema que no vam veure clar ni la Secretària ni nosaltres són els 100.000 euros per la recollida d'iglus Es tracta de llogar un camió i un xofer pels mesos d'estiu per la recollida de paper i cartó. EMSER hauria de tenir mitjans suficients per fer aquesta feina encara que les restriccions del govern central per a la contractació de personal a l'Ajuntament i les empreses públiques no facilita el tema. Vam demanar pel camió que es va comprar ja casi un any que l'empresa que ens havien dit que només s'havia utilitzat per a clavar "el pi" del port ja  que quan va arribar a Pollença se n'adonaren que els contenidors que tenim no hi caben. Ara fa un parell de dies que han comprat els contenidors adients per el camió. El gerent va dir que sí que s'havia utilitzat però que s'havia hagut d'adaptar.

Al pressupost  hi ha 2500 euros  d'ajuda social als abonats (ajuda als que no poden pagar el rebut de l'aigua per necessitat bàsiques). Vam comentar que això no era coherent amb decisions anteriors ja que no fa molt passaren de dos a un rebuts pendents per a procedir al tall de subministrament, a més d'un increment de 5 euros de despeses de gestió en cas de no pagar el rebut el dia que toca. El gerent va dir que no s'havia tallat l'aigua a ningú per un rebut no pagat i que s'havia fet el canvi per què havia gent que omplia la piscina i deixava sense pagar el mes corresponent.

Vam demanar que es detallés més la partida de compra d'aigua de 400.000 euros, al pressupost que ens han enviat posteriorment indica 200.000 euros compra aigua dessaladora i 200.000 aigua pous... Caldria especificar el cost de la compra d'aigua de cada pou.

Una altra partida problemàtica són els 515.000 euros per l'Ajuntament. Una partida que existeix des del 2002  que al seu moment s'utilitzava per "equilibrar" el pressupost municipal i que s'ha continuant deixat per pura inèrcia  pràcticament amb la mateixa xifra, a pesar de que en aquest moment l'Ajuntament no necessita d'aquests doblers pel seu equilibri pressupostari.

Al pressupost també havia 30.000 euros de correspondència (aquesta quantitat equival al sou (base) anual de dos peons d'aigua). Vam demanar com era possible dedicat tan de doblers a aquest tema quan hi ha la possibilitat d'enviar els rebuts  mitjançant correu electrònic. El problema, va dir el gerent molts pocs ciutadans s'han apuntat a aquesta possibilitat. Es va demanar fer una campanya de propaganda als mitjans de comunicació municipal per aconseguir que més gent pugui rebre el rebut via informàtica, una opció més econòmica i ecològica.

 

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10707

Latest Images

Trending Articles