Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10485

L'objectiu de dèficit s'aconsegueix amb el sacrifici dels que menys tenen

0
0

Aquí la meva intervenció al debat del ple d'ahir al #parlamentib:

 Sr. Bauzá: aquesta es la segona compareixença voluntària en un any per donar compte del dèficit públic de les illes Balears. Al president, el motiva parlar del dèficit, uns números aconseguits a costa del sacrifici de molta gent, sobretot la més feble.

Vostè ve aquí a bravejar d’uns objectiu de dèficit aconseguit. Molt bé. Han aconseguit l’objectiu de dèficit. Però a quin cost? És un cost tant gran que no n’haurien de bravejar, sr. Bauzá.

 

El dèficit de les CCAA pel 2013 va quedar fixat finalment en un 1,47%, però vostès en el CPFF ja havien acceptat el 0,7%. Quan en el debat de l’any passat, noltros exigíem flexibilitat la seva resposta era defensar el compliment estricte dels objectius de dèficit.

 

I això al mateix temps que l’Estat es reserva un objectiu de dèficit pràcticament el triple més alt que les CCAA. L’esforç més gran pels que gestionam salut o educació.

 

És evident que si el dèficit per a les CCAA finalment no s’hagués flexibilitzat, era impossible complir, perquè hem quedat alluny del 0,7% que inicialment ens havien imposat. I no només era impossible de complir, sinó que a més, els sacrificis que suposava eren inassumibles, com ja ho son els sacrificis que han provocat fins ara.

 

De fet, nombrosos economistes i fins i tot organismes internacionals han qüestionat l’obsessió pel dèficit a costa del sofriment i patiment dels ciutadans.

 

Perquè l’esforç més gran no recau en els que més tenen. No. Els que més pateixen son precisament els més vulnerables.

 

Ara hi tornarem. Perquè mentre vostè parla del dèficit econòmic, noltros parlarem dels dèficits de les persones.

 

Veurem les “altres xifres” que vostè no vol veure.

 

Però anem abans al que vostè ha dit. Ha defensat que: “no hi ha un problema de dèficit sinó de finançament”.

 

Benvinguts, perquè durant anys han negat el problema del finançament. I el problema de finançament ho era pel 2009, 2010, 2011,... quan el que rebíem de finançament encara era més insuficient que ara quan els números han millorat una mica.

 

Els grans dèficits de 2010 i 2011 als quals s’ha referit abans, es produeixen coincidint amb el pitjor moment de la crisi econòmica amb grans davallades d’ingressos.

 

El 2013 hi ha 403 milions d’euros més d’ingressos no financers en relació al 2011. Creu que amb 400 milions menys haguessin arribat a l’objectiu de dèficit?

 

De fet, les pitjors xifres de dèficit coincideixen amb els pitjors moments de la crisi.

 

Només una dada. La recaptació per imposts directes:

 

2011-     845M

2012-     1087M

2013-     1129M

 

Clarament ha ajudat la tímida recuperació econòmica que començam a tenir.

 

Creu que amb les xifres de recaptació com les de 2011 haguessin arribat a l’objectiu de dèficit?

 

L’objectiu de dèficit, per tant, s’ha aconseguit gràcies a:

 

1.-  millora ingressos. Bàsicament no és mèrit seu.

2.-  retallades sobretot en serveis socials, educatius i sanitaris. Això sí es mèrit seu.

 

 

 

1- Anem a veure aquestes dades dels dèficits de les persones.

 

Les seves polítiques d’austeritat han generat patiment a la gent, als ciutadans i ciutadanes i no compartim ni entenem el seu triomfalisme.

 

Atac a la sanitat pública:

 

-     Llista d’espera d’intervencions quirúrgiques en augment:

· març 2011: 11.993 pacients, 51 dies d’espera.

· desembre 2013: 14.140 pacients, 114 dies d’espera.

 

- Deteriorament de la sanitat pública,  fins el punt que el servei de pediatria d’Inca posa en coneixement dels jutjats la greu situació de precarietat.

 

- Més de 1100 treballadors de la sanitat pública acomiadats i quiròfans tancats, mentre es concerta amb clíniques privades.

 

- Pagament de noves taxes com la targeta sanitària, 2 milions que abans els ciutadans no pagaven per rebre a canvi una pitjor atenció

 

Reducció  de la cohesió social.

 

- Tenim més de 50.000 persones sense cap ingrés.

 

- L’any 2012, el primer any complet del seu Govern, la taxa de risc de pobresa ha augmentat un 5’70% (enquesta condicions de vida). Tenim 1 de cada 4 ciutadans en risc d’exclusió social. Un 36% dels infants de Balears en risc de pobresa.

 

- Demandes del serveis socials han augmentat un 35%  i en canvi s’han reduït els treballadors socials i els educadors socials

 

- Cap creació de nous serveis: ni  places  per a persones amb discapacitat, ni places per  persones majors.

 

 - Tancaments d’entitats civil que donaven cobertura de serveis als ciutadans, com ALAS, per manca de suport públic.

 

- Després de  tres anys de Govern,  sols han incorporat  800  persones més com a beneficiaries de la dependència.

 

- 5 desnonaments diaris el 2013, 5 famílies cada dia han perdut ca seva, sense que hi hagi cap política del seu Govern per donar una segona oportunitat a aquestes famílies.

 

 

Precarització laboral:

 

Les xifres de millora de l’atur registrat amaguen una realitat social molt dura, sr. Bauzá:

 

Més de 3.000 joves de les illes Balears  han hagut d’immigrar. Tenim un 47% d’atur juvenil.

 

La majoria de contractes (un 86%) son temporals, de menys de 3 mesos. Hi ha hagut un increment del 20% dels contractes de menys d’una setmana. Més temporalitat i precarietat en definitiva. Contesti sr. Bauzá: Quin projecte de vida pot tenir una persona amb contractes de menys de 3 mesos?

 

Reducció dels sous dels treballadors, mitjana 5%.

 

En plena temporada turística més de 26.500 famílies amb tots els seus membres en atur.

 

L’atur de llarga durada afecta a 28.214 persones que fa més d’un any que no troben feina.

 

Acabam el 2013 amb un 22% d’atur. Aixó sí. Hem complert l’objectiu de dèficit.

 

Mala resdistribució de la riquesa.

 

Exemple: Dels 525 milions d’increment de beneficis entre la temporada d’estiu 2011 i la 2012, un 3% ha anat cap els treballadors, la resta pels grans empresaris (estudi Professor d’Economia Llorenç Pou de la UIB).

 

Cada vegada més estacionalitat i cada vegada més monocultiu turístic

 

       Mentre el sector serveis millora la seva productivitat, la nostra indústria s’enfonsa. Mentre Europa aposta per la industrialització, noltros som líders estatals amb un descens de la producció industrial del 18,4% de gener de 2013 a gener de 2014.

 

       I estam també a la coa d’Europa en innovació.

 

       I més estacionalitat: a pesar de que la seva única aposta econòmica es el turisme, perdem un 50% de visitants en s’hivern.

 

Reducció de la qualitat de l’ensenyament .

 

       Ja que el president ha sortit tan triomfalista per dir que hem rebaixat l’objectiu de dèficit en una dècima, ja és ben hora de tornar a l’educació el que correspon. Hem de recuperar els 120M que es varen retallar només el 2012 i que segons dades del Ministeri ens situen a d’alt de tot de la caiguda de la despesa educativa a l’Estat, només per darrera de Castella-La Manxa. Els que més retallam en educació.

 

I en què s’han concretat aquestes retallades:

 

Tancament  de programes educatius per donar suport a la diversitat

 

Reducció de la qualitat en el serveis educatius segons les dades de la pròpia conselleria, Institut de la convivència i l’èxit educatiu.

 

Més de 1000 professors i mestres acomiadats.

 

Augment de les ratios d’alumnes a les aules

 

Reducció de les beques de menjador.

 

No es cobreixen les baixes temporals dels professors.

 

Ha millorat la qualitat de l’educació? Hem millorat les xifres de fracàs escolar? No. Les seves retallades ens fan retrocedir.

 

 

I mentre això passa, el Govern den Rajoy, puja els productes bàsics: llum, aigua, butano, gas i pujada de l’IVA.

 

El Banc Mundial, anuncia que a l’Estat Espanyol des de l’inici de la crisi han “sorgit” 55.000 nous risc, mentre la taxa de pobresa arribat a un 23%  i l’atur està en el 24%. Aquets són els resultats a curt termini de les polítiques d’austeritat.

 

Això és el balanç d’un bon govern?

 

Es això motiu d’orgull i satisfacció?

 

Sr. Bauzá, ha salvat el nombres que Rajoy i Montoro exigien,  però ha enfonsat a persones i a famílies.

 

Però a més a més, després de mostrar l’orgull del control del dèficit, anuncia que seguiran amb les retallades i l’austericidi.

 

Quant de control de dèficit podrà soportar la ciutadania !!!!!

 

Ja li varem dir en el debat de l’any passat. Defensi als ciutadans i ciutadanes de Balers i planti cara als senyors Rajoy i Montoro. Però d’això no n’ha estat capaç ni una sola vegada en tota la legislatura.

 

Però la seva gestió no només ha tengut aquests resultats que he exposat fins ara. A més s’ha caracteritzat per la:

 

2- Manca total de voluntat d’enteniment i consens .

 

 - Per aplicar aquesta política d’austeritat: ni diàleg, ni consens.

- Ruptura amb els sindicats, amb la societat civil i amb l’oposició.

 

- Ha eliminat els òrgans  de participació i representació  o ha canviat la seva composició per poder controlar-los.

 

Ara a 1 any d’eleccions s’ha donat compte i vol consens. Rectifica el TIL (tard i malament, constatant un fracàs anunciat per tots els sectors educatius).

 

Ho intenta també a través d’un Pla d’ocupació que fa més d’un any que li demanen els agents socials. Vol una foto, com ho va intentar el President Matas al darrer any de la legislatura 2007.

 

 

Per acabar, sr president: vostè ha estat incapaç de defensar als ciutadans de les illes Balears. Ha consentit unes polítiques que estan destruint part del nostre teixit industrial i comercial, i que sobretot perjudiquen als que menys tenen.

 

Perquè no explica senyor Bauzá quins nous sacrificis, quines noves retallades hauran de patir els ciutadans per arribar a l’objectiu de dèficit de l’1% per enguany?. Si totes les retallades que hem fet enguany, han servit per deixar el dèficit en l’1,3%, ens vol explicar quins nous patiments s’hauran de fer enguany?

 

Expliqui que hi haurà més desnonats, més precarietat laboral, més dificultats perquè les famílies puguin arribar a final de mes, que les llistes d’espera no milloraran,...


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10485

Latest Images

Trending Articles